Pracownia księgarska 2020: Sprzedawca poezji

Stacja_Literatura_25_-_Sprzedawca poezji 2020__www

Biuro Literackie zaprasza wyróżniające się księgarnie oraz najbardziej aktywnych księgarzy, sprzedawców książek i dystrybutorów do udziału w projekcie szkoleniowym mającym na celu sprowokowanie dyskusji na temat współczesnego rynku książki poetyckiej i marketingu w literaturze, a także podniesienie kompetencji osób związanych z rynkiem książki. Celami projektu są także integracja branżowa i wymiana dobrych praktyk.

 

Co to znaczy propagowanie czytelnictwa? Jak mądrze to robić? Jaka jest miara sukcesu dobrego propagowania czytelnictwa? W jaki sposób promować literaturę niekomercyjną, w tym poezję? Co to jest potencjał promocyjny wiersza? Co czytać, żeby dobrze sprzedawać poezję? Jak wygląda biblioteka dobrego księgarza? Jak zarażać własną pasją innych czytelników?

 

Jak wykorzystać potencjał nagród literackich? Które nagrody literackie warto śledzić? Jakie możliwości dają nagrody literackie księgarniom stawiającym na poezję? Jak współpracować z nagrodami? To tylko wybrane z pytań, na które spróbujemy odpowiedzieć podczas zajęć. Dzięki dotacji ministerialnej z programu „Partnerstwo dla książki” udział w warsztatach będzie bezpłatny.

 

Biuro Literackie pokryje koszty trzech noclegów wraz z wyżywieniem (10-13 września 2020). Oprócz zajęć zaplanowane zostały prezentacje każdej z księgarń. By wziąć udział w szkoleniu, należy do 31 maja przesłać na adres mailowy akcje@biuroliterackie.pl swoje zgłoszenie zawierające deklarację chęci udziału (wraz z danymi: nazwa księgarni, telefon kontaktowy). Wiadomość należy zatytułować: „Sprzedawca poezji”.

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

projekty