Pracownia księgarska 2021: Nowe języki poezji

Biuro Literackie zaprasza wyróżniające się księgarnie oraz najbardziej aktywnych księgarzy, sprzedawców książek i dystrybutorów do udziału w projekcie szkoleniowym mającym na celu sprowokowanie dyskusji na temat współczesnego rynku książki poetyckiej, a także podniesienie kompetencji osób związanych z rynkiem książki. Celami projektu są także integracja branżowa i wymiana dobrych praktyk.

 

Czego chcą czytelnicy od poezji? Czego chcą poeci od czytelników? Czy można mówić dziś o poetyckich patronatach, liniach i mistrzach – i co taka rozmowa wyjaśnia? Czy poetycki mainstream istnieje i czy ktoś do niego aspiruje? Jaką wartość dla poezji mają różnice światopoglądowe, poetyckie i krytyczne spory i potyczki? Na te i inne pytania odpowiedzi poszuka wraz z uczestnikami zajęć Joanna Orska.

 

Jakub Skurtys podejmie temat „Nowych zagranicznych mistrzów”. Co przyniesie poezji polskiej odwrócenie oczu z Zachodu na Wschód? Zatarcie atrakcyjności poezji Franka O’Hary, coraz bardziej sceptyczne podejście do Johna Ashbery’ego, rosnące znaczenie surrealizmu i dadaizmu; kult różnych neoawangardowych dykcji zagranicznych, z kluczową rolą Tomaža Šalamuna i poetów lingwistycznych.

 

Z kolei Karol Maliszewski przygotuje przegląd twórczości najciekawszych debiutujących autorów i autorek. Dokąd prowadzi nas poezja najmłodszych pokoleń? Dlaczego nie trzeba się obawiać współpracy z młodymi poetami? Pytania te będą punktem wyjścia do rozmowy „Czas na debiut” o wydarzeniach w księgarniach z udziałem debiutujących autorów. Dzięki dotacji ministerialnej z programu „Partnerstwo dla książki” udział w warsztatach będzie bezpłatny.

 

Biuro Literackie pokryje koszty trzech noclegów wraz z wyżywieniem (23-26 czerwca 2021). By wziąć udział w szkoleniu, należy do 15 czerwca przesłać na adres mailowy akcje@biuroliterackie.pl swoje zgłoszenie zawierające deklarację chęci udziału (wraz z danymi: nazwa księgarni, telefon kontaktowy). Wiadomość należy zatytułować: „Nowe języki poezji”.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

projekty