Kolejna książka wierszem 2022

Masz na koncie co najmniej dwie książki? Przygotowujesz kolejny tomik? Szukasz oficyny, która może zaoferować Ci szeroką dystrybucję publikacji, partycypowanie w zyskach ze sprzedaży oraz możliwość sprzedaży praw do zagranicznych wydań? Weź udział w projekcie, dzięki któremu swoje książki za chwilę wydadzą Karolina Sałdecka i Marcin Mokry. W finale znajdzie się 8–15 osób, a zajęcia z nimi poprowadzi Dawid Kujawa. To jedyna możliwość wydania książki w Biurze Literackim, wydawnictwo nie przyjmuje zgłoszeń w innej formie.

 

Zajęcia rozpoczną się w formie online na kilka tygodni przed spotkaniem finalistów w trakcie festiwalu Biura Literackiego (termin i miejsce zostaną podane po ministerialnej decyzji o przyznaniu bądź nieprzyznaniu wydarzeniu dotacji). Warunkiem znalezienia się na liście laureatów projektu będzie osobisty udział w zajęciach. Uczestnicy we własnym zakresie pokryją koszt noclegów, posiłków oraz dojazdu na miejsce wydarzenia. Łączny czas zajęć online będzie nie mniejszy niż 4 godziny. Warsztaty podczas festiwalu potrwają nie mniej niż 6 godzin.

 

W trakcie wspólnych prac uczestników zajęć omówiony i poddany dyskusji będzie każdy zgłoszony tekst. Finalista projektu będzie mógł liczyć na słowną ocenę swojej literackiej propozycji również ze strony osoby prowadzącej zajęcia. Laureaci projektu wybrani przez Dawida Kujawę oraz redakcję Biura Literackiego po rekomendacji uczestników, którzy wskażą ich zdaniem najbardziej wartościowe propozycje literackie, otrzymają także bezpłatne redakcyjne wsparcie w trakcie prac nad swoją książką.

 

Koszt udziału w zajęciach online i na żywo uzależniony będzie od uzyskania ministerialnej dotacji na festiwal. W przypadku braku takiego wsparcia każdy zgłaszający się do udziału w projekcie musi liczyć się z opłatą w wysokości 250 zł, której wniesienie na minimum 7 dni przed zajęciami online będzie jednocześnie potwierdzeniem udziału w projekcie. W przypadku otrzymania ministerialnej dotacji na poziomie pozwalającym na realizację zajęć uczestnicy nie będą ponosić żadnych kosztów poza noclegami, posiłkami i dojazdem na miejsce wydarzenia.

 

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz (link poniżej) do 4 marca 2022 roku do godziny 23:59. Każdy może przesłać maksymalnie dwa odrębne, gotowe tomy wierszy zawierające od 20 do 30 wierszy, a w przypadku poematów minimum 20 stron maszynopisu. Niekompletne lub niespełniające kryteriów zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych warunków. Wysyłka jest jednoznaczna z akceptacją wszystkich warunków projektu zawartych w niniejszym ogłoszeniu. Osoby, które zadeklarują udział w projekcie, o wynikach naboru zostaną poinformowane mailowo do końca maja 2022 roku. Wszelkie dodatkowe informacje na temat projektu pojawiać się będą na profilu Biura Literackiego na Facebooku. Ponadto najważniejsze informacje przesyłane będą drogą mailową. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres: akcje@biuroliterackie.pl.

 

Wyślij swoje zgłoszenie

Dołącz do wydarzenia

projekty