Druga książka prozą 2022

 

Jesteś po debiucie prozą? Pracujesz aktualnie nad drugą powieścią lub drugim zbiorem opowiadań? Szukasz oficyny, która może zaoferować Ci szeroką dystrybucję publikacji, partycypowanie w zyskach ze sprzedaży oraz możliwość sprzedaży praw do zagranicznych wydań? Weź udział w projekcie wydawniczym Biura Literackiego i dołącz do Tadeusza Dąbrowskiego, Julii Fiedorczuk, Elżbiety Łapczyńskiej, Marty Sokołowskiej oraz Filipa Zawady, którzy wydawali w tym miejscu książki jako prozaicy.

 

Zajęcia dla 8–15 osób poprowadzi Katarzyna Jakubiak, a rozpoczną się one w formie online na kilka tygodni przed spotkaniem finalistów w trakcie festiwalu Biura Literackiego (termin i miejsce zostaną podane po ministerialnej decyzji o przyznaniu bądź nieprzyznaniu wydarzeniu dotacji). Warunkiem znalezienia się na liście laureatów będzie osobisty udział w zajęciach. Uczestnicy we własnym zakresie pokryją koszt noclegów, posiłków oraz dojazdu na miejsce wydarzenia. Łączny czas zajęć online będzie nie mniejszy niż 4 godziny. Warsztaty podczas festiwalu potrwają nie mniej niż 6 godzin.

 

W trakcie wspólnych prac uczestników zajęć omówiony i poddany dyskusji będzie każdy zgłoszony tekst. Finalista projektu będzie mógł liczyć na słowną ocenę swojej literackiej propozycji również ze strony osoby prowadzącej zajęcia. Laureaci projektu wybrani przez Katarzynę Jakubiak oraz redakcję Biura Literackiego po rekomendacji uczestników, którzy wskażą ich zdaniem najbardziej wartościowe propozycje literackie, otrzymają także bezpłatne redakcyjne wsparcie w trakcie prac nad swoją drugą książką.

 

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz (link poniżej) do 4 marca 2022 roku do godziny 23:59. Każdy może przesłać dwa odrębne zestawy tekstów ze zgłaszaną książką lub książkami. Jeden zestaw to albo trzy opowiadania, albo fragment powieści o łącznej długości nieprzekraczającej 15 stron znormalizowanego maszynopisu. Ponadto obowiązkowo należy dołączyć konspekt zawierający podstawowe informacje o przesłanych tekstach: podejmowany temat, na czym polega ich nowatorstwo i dlaczego publikacja pasuje do profilu serii prozatorskiej wydawanej przez Biuro Literackie.

 

Wysyłka jest jednoznaczna z akceptacją wszystkich warunków projektu zawartych w niniejszym ogłoszeniu. Osoby, które zadeklarują udział w projekcie, o wynikach naboru zostaną poinformowane mailowo do końca maja 2022 roku. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych warunków. Wszelkie dodatkowe informacje na temat projektu pojawiać się będą na profilu Biura Literackiego na Facebooku. Ponadto najważniejsze informacje przesyłane będą drogą mailową. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres: akcje@biuroliterackie.pl.

 

Wyślij swoje zgłoszenie

Dołącz do wydarzenia

projekty