PRACOWNIA PRZEKŁADOWA: Nowe głosy z Europy

Stacja_Literatura_GRAFIKI_4

 

Jesteś tłumaczem/tłumaczką? Interesujesz się współczesną poezją europejską? Chcesz sprawdzić swoje umiejętności? Poprawić warsztat? Weź udział w Pracowni przekładowej Stacji Literatura 24 między 12 a 15 września 2019 roku (cztery dni, łącznie 7 godzin zajęć).

 

Czekamy na Twoje przekłady Nowych głosów z Europy – zarekomendowanych przez Ciebie poetów, którzy zadebiutowali po 2000 roku. Przesłane tłumaczenia muszą być premierowe ze wskazaniem dysponentów praw oraz bezpośrednim kontaktem do autorów.

 

Projekt ma na celu wyłonienie tłumaczy i poetów europejskich, których Biuro Literackie zaprosi do udziału w Stacji Literatura 25 w ramach kolejnej prezentacji Nowych głosów z Europy. Nazwiska laureatów projektu zostaną ogłoszone w ciągu 21 dni od zakończenia Stacji Literatura 24.

 

Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Katalonia, Liechtenstein, Litwa, Niemcy, Norwegia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy – czekamy przede wszystkim na zgłoszenia poetów z tych krajów.

 

Propozycje przyjmowane są poprzez formularz (link poniżej) do 28 lutego 2019 roku. Każdy może przesłać przekłady maksymalnie trzech poetów. Każde zgłoszenie powinno składać się z 10 wybranych wierszy. Należy także dołączyć biogram przekładanego autora i opinię o jego twórczości.

 

Wyboru 10–15 finalistów projektu, którzy zostaną zaproszeni do udziału w Pracowni przekładowej prowadzonej przez Kacpra Bartczaka podczas Stacji Literatura 24, dokona po konsultacjach z uznanymi tłumaczami redakcja Biura Literackiego do 12 czerwca 2019 roku.

 

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz (link poniżej) do 28 lutego 2019 roku. Wysyłka zgłoszenia jest jednoznaczna z akceptacją wszystkich warunków projektu zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia jest wniesienie na konto 71 1050 1575 1000 0022 7732 9062 opłaty w wysokości 20 zł na pokrycie kosztów związanych z lekturą, oceną nadesłanego tekstu oraz obsługą projektu. Niekompletne lub niespełniające kryteriów zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

 

Organizator projektu Biuro Literackie zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych warunków. Osoby, które zadeklarują udział w projekcie, zostaną o nich poinformowane mailowo. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres: akcje@biuroliterackie.pl.

 

Wyślij swoje zgłoszenie
Formularz

projekty