PRACOWNIA TWÓRCZA: 14. edycja Połowu. Poetyckie debiuty 2019

Stacja_Literatura_GRAFIKI_2

 

Realizowany po raz czternasty Połów skierowany jest do poetów przed debiutem książkowym. Projekt ma na celu zauważenie i wyróżnienie najciekawszych młodych twórców oraz ułatwienie im literackiego startu.

 

Wiersze laureatów trafią do almanachu, który ukaże się w 2020 roku. Redaktorem publikacji będzie Dawid Mateusz, który wcześniej – podczas czterech dni (łącznie 7 godzin) między 12 a 15 września 2019 roku – poprowadzi zajęcia z finalistami Pracowni twórczej w ramach Stacji Literatura 24.

 

Wyboru 10–20 finalistów Połowu dokona redakcja Biura Literackiego do 12 czerwca 2019 roku. Spośród pozostałych zgłoszeń redakcja wyłoni także 25–40 osób, które zostaną zaproszone do Pracowni otwartej wierszem prowadzonej podczas Stacji Literatura 24 przez Karola Maliszewskiego.

 

Zajęcia w Pracowni twórczej będą miały na celu wyłonienie 6–10 laureatów projektu, których twórczość zostanie zaprezentowana w biBLiotece, a następnie w almanachu „Połów. Poetyckie debiuty 2019”.

 

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz (link poniżej) do 28 lutego 2019 roku. Każdy może przesłać tylko jeden zatytułowany zestaw składający się z 10 wierszy. Wysyłka zgłoszenia jest jednoznaczna z akceptacją wszystkich warunków projektu zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia jest wniesienie na konto 71 1050 1575 1000 0022 7732 9062 opłaty w wysokości 20 zł na pokrycie kosztów związanych z lekturą, oceną nadesłanego tekstu oraz obsługą projektu. Niekompletne lub niespełniające kryteriów zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

 

Organizator projektu Biuro Literackie zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych warunków. Osoby, które zadeklarują udział w projekcie, zostaną o nich poinformowane mailowo. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres: akcje@biuroliterackie.pl.

 

Wyślij swoje zgłoszenie
Formularz

projekty