Agnieszka Żuchowicz
Agnieszka ŻUCHOWICZ
Urodziła się w 1990 roku. Interesuje się fenomenologią oraz twórczą koncepcją połączenia minimalizmu wypowiedzi z naturalizmem i brutalizmem w prozie, sztuce performance i dramacie współczesnym. Mieszka i studiuje w Krakowie.

teksty i materiały autora w bibliotece