Anna Świrszczyńska
Anna ŚWIRSZCZYŃSKA
Urodzona w 1909 roku w Warszawie. Poetka, prozaiczka, autorka utworów scenicznych i słuchowisk radiowych. Sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim. Jako poetka postać zupełnie osobna; jej wieloletnie zmagania z formą sprowadziły ją do roli niemal wieszczki codziennego wymiaru śmierci i kobiecości: w tomach Czarne słowa (1967), Jestem baba (1972) i Budowałam barykadę (1974) osiągnęła zupełnie nowy poziom języka poetyckiego. Jedna z najważniejszych autorek nurtu feministycznego. Zmarła w 1984 roku w Krakowie.

teksty i materiały autora w bibliotece