Bartosz Popadiak
Bartosz POPADIAK
Urodzony w 1993 roku. Student filologii ukraińskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wielbiciel krain nieunijnych. Publikował w kwartalniku „Rita Baum”, „sZAFa”, a także w antologii poetyckiej opisz to / zostań po sobie. Pochodzi z Krakowa, a obecnie mieszka w Kijowie.

teksty i materiały autora w bibliotece