Jakub Głuszak
Jakub GŁUSZAK
Urodzony w 1982 roku. Poeta, tłumacz, publicysta, blogger. Absolwent lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Jest określany jako pierwszy w Polsce poeta žižkiański. Współpracownik miesięcznika "Pracownicza Demokracja". Pochodzi z Chomentówka, mieszka w Warszawie.

teksty i materiały autora w bibliotece

  • Stacja Literatura Druga książka Spotkanie autorskie “Druga książka” z udziałem Sławomira Elsnera, Jakuba Głuszaka, Szymona Słomczyńskiego i Pauliny Małochleb w ramach festiwalu Stacja Literatura 21. więcej