Jo Shapcott
Jo SHAPCOTT
Urodzona w 1953 roku w Londynie. Studiowała w Trinity College w Dublinie, w St Hilda’s College w Oksfordzie i na Harvardzie. Wydała pięć zbiorów wierszy: Electroplating the Baby (1988), Phrase Book (1992), My Life Asleep (1998) oraz Of Mutability (2010, Costa Book Award). W 2001 opublikowała swobodne przekłady francuskich liryków R.M. Rilkego Tender Taxes. Później ukazały się jej wykłady o poezji The Transformers (2011). Laureatka wielu nagród poetyckich: Nagrody Commonwealthu za najlepszy debiut, Forward Prize, dwukrotnie National Poetry Competition. Odznaczona Królewskim Złotym Medalem za Poezję (2011) oraz Orderem Imperium Brytyjskiego (2002), którego nie przyjęła, protestując przeciwko brytyjskiemu udziałowi w inwazji na Irak. Przewodnicząca Towarzystwa Poetyckiego (Poetry Society), członkini Królewskiego Towarzystwa Literackiego.

teksty i materiały autora w bibliotece

  • wywiady
  • recenzje
  • książki
  • utwory
  • debaty
  • cykle
  • dźwięki
  • nagrania
  • zdjęcia
  • ANTOLOGIE Poetki z Wysp Fragmenty książki Poetki z Wysp w wyborze i przekładzie Jerzego Jarniewicza oraz Magdy Heydel, wydanej w Biurze Literackim 11 maja 2015 roku. więcej