Maciej Malicki
Maciej MALICKI
Urodzony w 1945 roku. Poeta i prozaik. Przez wiele lat sekretarz „Literatury na Świecie”. Zmarł w 2013 roku.

teksty i materiały autora w bibliotece