Maciej Malicki
Maciej MALICKI
Urodzony w 1945 roku. Poeta i prozaik. Przez wiele lat sekretarz „Literatury na Świecie”. Zmarł w 2013 roku.
bibliografia

  / Proza

 • Ostatnia (sto czternaście opowiadań o tym samym)

  Czarne, Wołowiec 2009
 • Wszystko jest

  Czarne, Wołowiec 2005
 • Saga ludu

  Czarne, Wołowiec 2004
 • Kawałek wody

  Czarne, Wołwiec 2002

  / Poezje

 • 60% słów

  Biuro Literackie, Legnica 2003

teksty i materiały autora w bibliotece

 • wywiady
 • recenzje
 • książki
 • utwory
 • debaty
 • cykle
 • dźwięki
 • nagrania
 • zdjęcia