Mykoła Riabczuk
Mykoła RIABCZUK
Urodzony 27 września 1953 roku w Łucku. Ukraiński poeta, krytyk literacki, eseista i publicysta. Skończył Politechnikę Lwowską jako inżynier elektromechanik (1977) i Instytut im. Gorkiego (1988). W latach 70. animator nieoficjalnego życia kulturalnego we Lwowie. Do 1996 z-ca redaktora naczelnego miesięcznika „Wseswit”, w latach 1991-1995 kierownik działu krytyki czasopisma „Suczasnist”. Jeden z założycieli wychodzącego w Kijowie od 1997 roku czasopisma opiniotwórczego „Krytyka”. Laureat nagrody Polkul Foundation za działanie na rzecz dobrych stosunków ukraińsko-polskich (1999) oraz polsko-ukraińskiej Nagrody Pojednania (2002). W 2009 roku otrzymał Odznakę Honorową „Bene Merito” od ministra Radosława Sikorskiego.

teksty i materiały autora w bibliotece

  • wywiady
  • recenzje
  • książki
  • utwory
  • debaty
  • cykle
  • dźwięki
  • nagrania
  • zdjęcia
  • WYDARZENIA Piosenki dla martwego koguta Zapis całego spotkania autorskiego Jurija Andruchowycza, Andrija Bondara, Nazara Honczara, Mykoły Riabczuka, Ostapa Slywynskiego, Serhija Żadana, Darka Foksa oraz Bohdan Zadury podczas Portu Legnica 2004. więcej