Władysław Broniewski
Władysław BRONIEWSKI
rodzony 17 grudnia 1897 roku w Płocku. Polski poeta i tłumacz. Debiutował w 1914 roku w piśmie niepodległościowym „Młodzi idą”. Od 1915 roku w Legionach Piłsudskiego. Na początku lat 20. członek Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej, a następnie członek Zarządu ZNMS – Życie. W latach 1925-1936 sekretarz redakcji „Wiadomości Literackich”. W czasie wojny przebywał we Lwowie, następnie został aresztowany przez NKWD i uwięziony (1940-1941). Od 1943 roku podejmuje pracę w Jerozolimie jako redaktor pisma „W drodze”. Do kraju powraca w 1945 roku. Zmarł 10 lutego 1962 roku w Warszawie.

teksty i materiały autora w bibliotece

  • wywiady
  • recenzje
  • książki
  • utwory
  • debaty
  • cykle
  • dźwięki
  • nagrania
  • zdjęcia