02/06/22

Pisz, tłumacz i czytaj

Artur Burszta

Strona cyklu

Strona A, strona B
Artur Burszta

Menadżer kultury. Redaktor naczelny i właściciel wydawnictwa Biuro Literackie. W latach 1990-1998 działacz samorządowy. Realizator Niemiecko-Polskich Spotkań Pisarzy (1993-1995). Od 1996 roku dyrektor festiwalu literackiego organizowanego jako Fort Legnica, od 2004 – Port Literacki Wrocław, od 2016 – Stacja Literatura w Stroniu Śląskim, a od 2022 – TransPort Literacki w Kołobrzegu. Autor programów telewizyjnych w TVP Kultura: Poezjem (2008–2009) i Poeci (2015) oraz filmu dokumentalnego Dorzecze Różewicza (2011). Pomysłodawca Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Animator działań integrujących europejskie środowisko literackie. Inicjator krajowych i zagranicznych projektów, z których najbardziej znane to: Komiks wierszem, Krytyk z uczelni, Kurs na sztukę, Nakręć wiersz, Nowe głosy z Europy, Połów. Poetyckie debiuty, Pracownie literackie, Szkoła z poezją. Wyróżniony m.in. nagrodą Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR za „odwagę wydawania najnowszej poezji i umiejętność docierania z nią różnymi drogami do czytelnika” oraz nagrodą Biblioteki Raczyńskich „za działalność wydawniczą i żarliwą promocję poezji”.

 

W dzisiejszym odcinku „Strony A, strona B” rozmowy o Pracowniach TransPortu Literackiego 27 z udziałem Anny Adamowicz, Filipa Łobodzińskiego, Małgorzaty Narożnej i Dariusza Bugalskiego. Porozmawiamy o trwających naborach do pięciu nowych grup, raz jeszcze o opłatach za zajęcia, umowach, które regulują uczestnictwo w warsztatach, a także o dziewięciu grupach otwartych wierszem i prozą. Dowiemy się, ile napłynęło zgłoszeń w konkursie inspirowanym balladami i romansami Adama Mickiewicza. Sprawdzimy też, czy są jeszcze wolne miejsca w festiwalowym hotelu oraz w autobusach, a także jak wygląda rezerwowanie wejściówek na wydarzenia.

Muzycznie również będzie aktualnie i też na jeden temat. Przeanalizujemy, czym jest we współczesnej muzyce „Myślenie bez granic”. Znaczna część wykonawców wyszukanych do tego odcinka spośród tych, którzy wydali w ostatnich tygodniach swoje nowe, a czasami nawet pierwsze płyty, w taki właśnie sposób podchodzi do muzyki. Artyści ci za nic mają powinności i ograniczenia. Wszystko, co wydarzy się w tym odcinku, pomoże nam w przygotowywaniu się do wrześniowego festiwalu, zarówno w ramach Pracowni, jak i głównych wydarzeń, a także finałowych „Rozmów na koniec” – w „Myśleniu bez granic” w obszarze literatury, ale również w naszym codziennym życiu.