03/04/23

Strona A, strona B nr 82: Wiersze na święta Wielkiej Nocy 2023

Artur Burszta

Strona cyklu

Strona A, strona B
Artur Burszta

Menadżer kultury. Redaktor naczelny i właściciel Biura Literackiego. Wydawca blisko tysiąca książek, w tym m.in. utworów Tymoteusza Karpowicza, Krystyny Miłobędzkiej, Tadeusza Różewicza i Rafała Wojaczka, a także Boba Dylana, Nicka Cave'a i Patti Smith. W latach 1990-1998 działacz samorządowy. Realizator Niemiecko-Polskich Spotkań Pisarzy (1993-1995). Od 1996 roku dyrektor festiwalu literackiego organizowanego jako Fort Legnica, od 2004 – Port Literacki Wrocław, od 2016 – Stacja Literatura w Stroniu Śląskim, a od 2022 – TransPort Literacki w Kołobrzegu. Autor programów telewizyjnych w TVP Kultura: Poezjem (2008–2009) i Poeci (2015) oraz filmu dokumentalnego Dorzecze Różewicza (2011). Realizator w latach 1993–1995 wraz z Berliner Festspiele Niemiecko-Polskich Spotkań Pisarzy. Wybrany podczas I Kongresu Menedżerów Kultury w 1995 roku do Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Kultury w Polsce. Pomysłodawca Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Współtwórca Literary Europe Live – organizacji zrzeszającej europejskie instytucje kultury i festiwale literackie. Organizator Europejskiego Forum Literackiego (2016 i 2017). Inicjator krajowych i zagranicznych projektów, z których najbardziej znane to: Komiks wierszem, Krytyk z uczelni, Kurs na sztukę, Nakręć wiersz, Nowe głosy z Europy, Połów. Poetyckie i prozatorskie debiuty, Pracownie literackie, Szkoła z poezją. Wyróżniony m.in. nagrodą Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR za „odwagę wydawania najnowszej poezji i umiejętność docierania z nią różnymi drogami do czytelnika” oraz nagrodą Biblioteki Raczyńskich „za działalność wydawniczą i żarliwą promocję poezji”.

 

Zgodnie z blisko dwudziestopięcioletnią tradycją na święta Wielkiej Nocy, w imieniu swoim, współpracowniczek i współpracowników Biura Literackiego, autorek i autorów, którzy wydają u nas swoje książki i występują na kołobrzeskim festiwalu TransPort Literacki, przekazuję zamiast życzeń premierowe wiersze laureatek i laureatów ostatniej edycji Połowu: Miłosza Fleszara, Amelii Żywczak, Jakuba Gutowskiego i Joanny Łępickiej.

Wszystkie osoby podejmują temat transformującej, transformacyjnej i metamorficznej mocy literatury. Wychodzą od „Trans-porto, porta-ae”, „drzwi i bram” przywołanych w „Pięciu esejach homerowskich” Tadeusza Sławka, które towarzyszyły naszej przeprowadzce z Dolnego Śląska na Pomorze Zachodnie. Nie bez powodu – w ten sposób czynimy kolejny krok w stronę przygotowań do 28. edycji naszego festiwalu.

Zjawisko zmiany zawsze fascynowało i przerażało. Dość wcześnie – na gruncie alchemii, a potem sztuki i literatury – zaczęto fantazjować na temat możliwości wywołania transformacji za sprawą samego aktu twórczego. Czy dzięki literaturze i sztuce może wydarzyć się jeszcze coś nowego – coś, co nie tylko skłoni nas do tworzenia nowych interpretacji świata, ale też do jego przekształcenia?

Słuchajcie i przygotowujcie się na wrześniowe „Trans-porto, porta-ae”. I miejcie dobre świąteczne dni.