13/12/21

Święta z Biurem Literackim 2021

Artur Burszta

Strona cyklu

Strona A, strona B
Artur Burszta

Menadżer kultury. Redaktor naczelny i właściciel wydawnictwa Biuro Literackie. W latach 1990-1998 działacz samorządowy. Realizator Niemiecko-Polskich Spotkań Pisarzy (1993-1995). Od 1996 roku dyrektor festiwalu literackiego organizowanego jako Fort Legnica, od 2004 – Port Literacki Wrocław, od 2016 – Stacja Literatura w Stroniu Śląskim, a od 2022 – TransPort Literacki w Kołobrzegu. Autor programów telewizyjnych w TVP Kultura: Poezjem (2008–2009) i Poeci (2015) oraz filmu dokumentalnego Dorzecze Różewicza (2011). Pomysłodawca Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Animator działań integrujących europejskie środowisko literackie. Inicjator krajowych i zagranicznych projektów, z których najbardziej znane to: Komiks wierszem, Krytyk z uczelni, Kurs na sztukę, Nakręć wiersz, Nowe głosy z Europy, Połów. Poetyckie debiuty, Pracownie literackie, Szkoła z poezją. Wyróżniony m.in. nagrodą Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR za „odwagę wydawania najnowszej poezji i umiejętność docierania z nią różnymi drogami do czytelnika” oraz nagrodą Biblioteki Raczyńskich „za działalność wydawniczą i żarliwą promocję poezji”.

 

Na świąteczny i noworoczny czas „Strona A, strona B” przygotowała wyjątkowy prezent – specjalną audycję, w trakcie której Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz siedemnaścioro autorek i autorów premierowych książek przygotowywanych na przyszłoroczną 27. edycję festiwalu, który jako TransPort Literacki odbędzie się między 22 a 25 września w tej gościnnej nadmorskiej miejscowości, składają osobiste życzenia.

Warto jest się wsłuchać, ale też wczytać w głosy: Filipa Łobodzińskiego, Katarzyny Jakubiak, Jakuba Kornhausera, Laury Osińskiej, Juliana Rosińskiego, Aleksandry Byrskiej, Tomka Gromadki, Karoliny Sałdeckiej, Jakuba Pszoniaka, Jakuba Wiśniewskiego, Krzysztofa Chronowskiego, Przemysława Suchaneckiego, Marii Krzywdy, Marcina Jurzysty, Marcina Mokrego, Alicji Sawickiej i Dariusza Sośnickiego.

Wspaniale, gdyby w tych wyjątkowych grudniowych dniach i w nowym roku czytanie nie było dla nas jedynie świętem. Obyśmy potrafili na książki, nie tylko te z Biura, znajdować więcej czasu. Przed rokiem mówiliśmy sobie, żebyśmy w tym samym gronie, wolni od pandemii, mogli ponownie składać sobie życzenia. Pandemia nie odpuszcza, te święta znowu nie będą takie jak dawniej. Niech chociaż te najbliższe dni pozwolą przywrócić to, co dla nas najważniejsze, co może być jakąś stałą, do której warto wracać, choćby raz do roku.