14/11/21

Raport o stanie nagród literackich w Polsce

Artur Burszta

Strona cyklu

Strona A, strona B
Artur Burszta

Menadżer kultury. Redaktor naczelny i właściciel Biura Literackiego. Wydawca blisko tysiąca książek, w tym m.in. utworów Tymoteusza Karpowicza, Krystyny Miłobędzkiej, Tadeusza Różewicza i Rafała Wojaczka, a także Boba Dylana, Nicka Cave'a i Patti Smith. W latach 1990-1998 działacz samorządowy. Realizator Niemiecko-Polskich Spotkań Pisarzy (1993-1995). Od 1996 roku dyrektor festiwalu literackiego organizowanego jako Fort Legnica, od 2004 – Port Literacki Wrocław, od 2016 – Stacja Literatura w Stroniu Śląskim, a od 2022 – TransPort Literacki w Kołobrzegu. Autor programów telewizyjnych w TVP Kultura: Poezjem (2008–2009) i Poeci (2015) oraz filmu dokumentalnego Dorzecze Różewicza (2011). Realizator w latach 1993–1995 wraz z Berliner Festspiele Niemiecko-Polskich Spotkań Pisarzy. Wybrany podczas I Kongresu Menedżerów Kultury w 1995 roku do Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Kultury w Polsce. Pomysłodawca Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Współtwórca Literary Europe Live – organizacji zrzeszającej europejskie instytucje kultury i festiwale literackie. Organizator Europejskiego Forum Literackiego (2016 i 2017). Inicjator krajowych i zagranicznych projektów, z których najbardziej znane to: Komiks wierszem, Krytyk z uczelni, Kurs na sztukę, Nakręć wiersz, Nowe głosy z Europy, Połów. Poetyckie i prozatorskie debiuty, Pracownie literackie, Szkoła z poezją. Wyróżniony m.in. nagrodą Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR za „odwagę wydawania najnowszej poezji i umiejętność docierania z nią różnymi drogami do czytelnika” oraz nagrodą Biblioteki Raczyńskich „za działalność wydawniczą i żarliwą promocję poezji”.

 

Czy potrzebne są nam jeszcze nagrody literackie? Czy w znaczący i trwały sposób zmieniają one pozycje wyróżnianych autorek i autorów? Czy te same osoby powinny zasiadać jednocześnie w dwóch i więcej gremiach przyznających nagrody? Czy należy wypłacać finansowe gratyfikacje z tytułu nominacji? Na te i inne pytania odpowiada „Raport o stanie nagród literackich w Polsce”.

Swój udział w jego powstaniu ma trzydziestka laureatek i laureatów oraz nominowanych do najważniejszych wyróżnień literackich w Polsce, którzy poświęcili swój czas na odpowiedzi na powyższe pytania. W gronie ekspertek i ekspertów wypowiadających swoje opinie znaleźli się: Anna Cieplak, Rafał Hetman, Jerzy Jarniewicz, Zbigniew Machej i Jakub Skurtys. Wszystkim dziękuję za udzieloną pomoc.

Całość rozpoczynają archiwalne wypowiedzi prezydentów Gdańska, Wrocławia i Gdyni – Pawła Adamowicza, Rafała Dutkiewicza i Wojciecha Szczurka – z 2008 roku, dzięki czemu możemy przypomnieć sobie, z jakich powodów powstawały nagrody oraz jakie nadzieje towarzyszyły tym decyzjom, a także zadać po blisko czternastu latach pytania o to, czy te „długoterminowe inwestycje” spełniły swoje oczekiwania i co dalej robić z nagrodami.


 

Posłuchaj także „Raportu o stanie poezji polskiej na świecie” (części pierwszej i drugiej) oraz innych debat i dyskusji podejmowanych w ramach „Strony A, strony B”.