12/12/22

Święta z Biurem Literackim 2022

Artur Burszta

Strona cyklu

Strona A, strona B
Artur Burszta

Menadżer kultury. Redaktor naczelny i właściciel Biura Literackiego. Wydawca blisko tysiąca książek, w tym m.in. utworów Tymoteusza Karpowicza, Krystyny Miłobędzkiej, Tadeusza Różewicza i Rafała Wojaczka, a także Boba Dylana, Nicka Cave'a i Patti Smith. W latach 1990-1998 działacz samorządowy. Realizator Niemiecko-Polskich Spotkań Pisarzy (1993-1995). Od 1996 roku dyrektor festiwalu literackiego organizowanego jako Fort Legnica, od 2004 – Port Literacki Wrocław, od 2016 – Stacja Literatura w Stroniu Śląskim, a od 2022 – TransPort Literacki w Kołobrzegu. Autor programów telewizyjnych w TVP Kultura: Poezjem (2008–2009) i Poeci (2015) oraz filmu dokumentalnego Dorzecze Różewicza (2011). Realizator w latach 1993–1995 wraz z Berliner Festspiele Niemiecko-Polskich Spotkań Pisarzy. Wybrany podczas I Kongresu Menedżerów Kultury w 1995 roku do Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Kultury w Polsce. Pomysłodawca Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Współtwórca Literary Europe Live – organizacji zrzeszającej europejskie instytucje kultury i festiwale literackie. Organizator Europejskiego Forum Literackiego (2016 i 2017). Inicjator krajowych i zagranicznych projektów, z których najbardziej znane to: Komiks wierszem, Krytyk z uczelni, Kurs na sztukę, Nakręć wiersz, Nowe głosy z Europy, Połów. Poetyckie i prozatorskie debiuty, Pracownie literackie, Szkoła z poezją. Wyróżniony m.in. nagrodą Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR za „odwagę wydawania najnowszej poezji i umiejętność docierania z nią różnymi drogami do czytelnika” oraz nagrodą Biblioteki Raczyńskich „za działalność wydawniczą i żarliwą promocję poezji”.

 

Już po raz trzeci Biuro Literackie, wraz z autorkami i autorami oraz tłumaczkami i tłumaczami premierowych książek wydanych lub przygotowywanych na kolejną edycję TransPortu Literackiego, jak w dużej wielopokoleniowej rodzinie siedzącej przy wspólnym stole, także z naszymi najbliższymi przyjaciółmi, dobrodziejami i władzami samorządowymi, zaprasza na świąteczno-noworoczne party, podczas którego każda gościni i każdy gość będą tak samo ważni.

Choć w mijającym 2022 roku były piękne chwile, to niejedna i niejeden z nas chce o tym roku jak najszybciej zapomnieć. Pandemia, wojna, kryzys – nie tylko ten ekonomiczny, ale też ten duchowy – dopadły wielu z nas. Nie pamiętamy takiej końcówki grudnia, w której tak mało byłoby radości, wiary i nadziei. Te dziewięćdziesiąt minut spróbuje wyrwać nas z letargu. Na nowo zwrócić ku sobie. Przypomnieć, że jesteśmy literacką rodziną, w której nie brakuje przyjaciół.

Zaczniemy od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. Potem będzie Marcin Gardzielik z Coffeedesk. Następnie głos przekażemy autorkom i autorom, tłumaczkom i tłumaczom. Zacznie Jerzy Jarniewicz i Inga Iwasiów, wszystko zamknie Andrzej Sosnowski. Muzycznie też będzie ciekawie. Poza drobnymi wyjątkami wszystkie nagrania będą absolutnymi nowościami.

Mijające miesiące były dla mnie czasem okrągłych urodzin i okrągłej rocznicy pracy. Jestem w literaturze od ponad trzech dekad. Widziałem i doświadczyłem wiele. Staram się nie dopuszczać do siebie myśli, że „lepiej już było”. Gdy myślę o tym, co udało się nam wspólnie w tym roku osiągnąć, jakim wielkim, wspólnotowym przeżyciem była pierwsza kołobrzeska edycja naszego festiwalu, to z radością, wiarą i nadzieją myślę o tym, co jeszcze przede mną, co jeszcze przed nami.