recenzje / ESEJE

Urszula Kozioł, Fuga (1955 do 2010)

Janusz Drzewucki

Recenzja Janusza Drzewuckiego z książki Fuga Urszuli Kozioł.

Biuro Literackie kup książkę na poezjem.pl

Najobszerniejsza edycja liryki Urszuli Kozioł, jednej z najwybitniejszych poetek polskich drugiej połowy XX wieku, której nazwisko wymieniamy jednym tchem z nazwiskami Wisławy Szymborskiej, Julii Hartwig czy Krystyny Miłobędzkiej. Ten opasły tom zawiera wiersze z wszystkich zbiorów ogłoszonych przez poetkę, poczynając od Gumowych klocków, wydanych w roku 1957, kończąc na ogłoszonym w roku 2010 zbiorze Horrendum. Mamy tu więc wiersze z tomu W rytmie korzeni (1963), który zwrócił uwagę na młodą wówczas poetkę nie tylko krytyki literackiej, ale także czytelników; mamy wiersze ze zbioru W rytmie słońca (1974), któremu autorka w dużej mierze zawdzięcza wysokie miejsce w historii polskiej literatury współczesnej.

Czytając wiersze Urszuli Kozioł, napisane w ciągu 55 lat!, nie sposób nie porównywać wierszy starszych z nowymi, a więc utworów ogłoszonych w latach sześćdziesiątych w książkach Smuga i promień oraz Lista obecności, z utworami, jakie poetka napisała w ciężkich latach osiemdziesiątych, a zebranych w głośnym w owym czasie Żalniku (1989), a także z wierszami z lat dziewięćdziesiątych ze zbiorków Wielka Pauza (1996) czy W płynnym stanie (1998), nie mówiąc już o utworach z książek najnowszych składających się nie tylko na Horrendum, ale również nieco wcześniejsze Supliki (2005) i Przelotem (2007).

Porównując wiersze stare z nowymi, dojdziemy niechybnie do wniosku, ze liryka Urszuli Kozioł budzi respekt i podziw. Z jednej strony zachwyca swoim ogromem, z drugiej rozległością tematyczną i artystyczną. Nie ulega wątpliwości, że autorka Fugi to poetka niezwykle utalentowana i nad wyraz pracowita. W swoich wierszach umiała pogodzić wiedzę z wyobraźnią, dzięki czemu każdy jej wiersz to dla czytelnika doświadczenie jednocześnie intelektualne i emocjonalne.

Tej książki nie da się przeczytać jednym tchem, za jednym zamachem. Fuga wymaga od czytelnika czasu, spokoju i skupienia, jak każda oryginalna poezja, którą poezja Urszuli Kozioł jest ponad wszelką wątpliwość.


Tekst opublikowany na łamach “Nowych Książek” (12/2011). Dziękujemy na udostępnienie materiału.

O AUTORZE

Janusz Drzewucki

Urodzony 6 grudnia 1958 roku w Kruszwicy. Poeta, dziennikarz, krytyk literacki, redaktor. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureat nagród: im. Kazimiery Iłłakowiczówny (1988), im. Stanisława Wyspiańskiego (1989), Funduszu Literatury Ministerstwa Kultury i Sztuki (1989), im. Stanisława Piętaka (1991). Członek PEN Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Redaktor czasopisma „Twórczość”. W latach 2005-2012 redaktor naczelny Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”. Mieszka w Warszawie.

powiązania

Poezja jest oczywista

recenzje / IMPRESJE Janusz Drzewucki

Esej Janusza Drzewuckiego towarzyszący premierze książki Myśli do słów. Szkice o poezji Piotra Matywieckiego.

WIĘCEJ

Między mówić a milczeć

recenzje / IMPRESJE Janusz Drzewucki

Esej Janusza Drzewuckiego towarzyszący premierze książki Języki obce Jacka Dehnela.

WIĘCEJ

Jestem furtką bez ogrodu

recenzje / ESEJE Janusz Drzewucki

Recenzja Janusza Drzewuckiego z książki Po krzyku Krystyny Miłobędzkiej.

WIĘCEJ

Poezja poza wierszem

recenzje / IMPRESJE Janusz Drzewucki

Esej Janusza Drzewuckiego towarzyszący premierze książki Historia pięciu wierszy Tadeusza Różewicza.

WIĘCEJ

Kartoteka w skoroszycie

recenzje / IMPRESJE Janusz Drzewucki

Esej Janusza Drzewuckiego towarzyszący premierze książki Kartoteka: reprint Tadeusza Różewicza.

WIĘCEJ

Zacząć od końca

recenzje / ESEJE Janusz Drzewucki

Recenzja Janusza Drzewuckiego z książki Kup kota w worku Tadeusza Różewicza.

WIĘCEJ

Glosa: z wycieczki

recenzje / KOMENTARZE Urszula Kozioł

Autorski komentarz Urszuli Kozioł do wiersza „Glosa: z wycieczki”, z książki Fuga wydanej nakładem Biura Literackiego 22 września 2011 roku.

WIĘCEJ

Bycie sobą jeszcze inaczej

recenzje / ESEJE Jacek Łukasiewicz

Recenzja Jacka Łukasiewicza z książki Fuga Urszuli Kozioł.

WIĘCEJ

Małe refleksje wokół Fugi Urszuli Kozioł

recenzje / ESEJE Mateusz Kotwica

Recenzja Mateusza Kotwicy z książki Fuga Urszuli Kozioł.

WIĘCEJ