recenzje / ESEJE

Bycie sobą jeszcze inaczej

Jacek Łukasiewicz

Recenzja Jacka Łukasiewicza z książki Fuga Urszuli Kozioł.

Biuro Literackie kup książkę na poezjem.pl

Nagrodę Silesius 2011 za całokształt twórczości poetyckiej otrzymała w tym roku Urszula Kozioł. Biuro Literackie przygotowało wydanie jej wierszy zebranych, książka ta ukazuje przemiany poezji, poczynając od Gumowych klocków, skromnego arkusza, który wyszedł w roku 1957. Potem ukazał się tomik W rytmie korzeni (1963). Rytm jest tu wykładnikiem światopoglądu poetyckiego (dobrze to ukazała Małgorzata Mikołajczak w książce Podjąć przerwany dialog. O poezji Urszuli Kozioł). Bywał w wierszach tej poetki rytm radosny, taneczny; wnet jednak kontrastowany spowolnieniem czy zakłóceniem. Czasem rytm wyraża melancholię, lecz częściej niepokój. Rzeczywistość jest płynna. Drzewo zmienia konsystencję (“pokaż mi drzewo swoją rzekę”), rzeka staje się pionowa. Z jednej stronie jest to radosne wykorzystywanie właściwych poezji magicznych zaklęć: poetka może nimi zmieniać świat i “wywijać się”, wymykać losowi. Z drugiej strony – jest to męczące, drażniące, smutne. Przemienność i bezgraniczność sprzeczna jest bowiem z trwałością cykli natury oraz obrzędem kultury – trwałością arcydzieł.

Od początku prowadzi Kozioł grę z tradycją, przemyślną strategię nawiązań i odrzuceń. Nawiązuje do gatunków klasycznych, do Janickiego i Kochanowskiego, do wzorców romantycznych i ludowych, do pieśni słyszanych w dzieciństwie. Te nawiązania pozwalają wyrazić zachwyt istnieniem, ale i poczucie bezsensu, tymczasowości, bycia “pomiędzy”. Jest się pragnieniem, głodem, dążeniem do umykającego horyzontu. Takie odczucia wystąpiły w Liście obecności (1967) i są obecne do ostatnich tomów: Supliki (2005), Przelotem (2007), Horrendum (2010). Zwłaszcza w Przelotem pojawiła się gorzka wiedza o finale poetyckiej gry z losem – “werbel tych rytmów” nie przepłoszy Saturna, wbrew ironicznej nadziei. Tyle, że nadzieja jest uparta, kryje się i objawia w samym języku. Tytuł tomu zakłada przecież jakieś “przed” i jakieś “po”, gdy między nimi owo “przelotem”…

Bohaterka tej poezji żyje też w historii. W tomie W rytmie słońca (1968) mowa jest o ówczesnym kontrkulturowym buncie młodych – także o tragicznych wydarzeń w różnych miejscach globu. Wszystko w tym poemacie jest przyspieszone, zbuntowane – odpowiada duchowi tamtego czasu. Bohaterka tej liryki przeżywała później stan wojenny. A w powstałym w roku 1984 poemacie Lato w mieście mówi o swej osobistej sytuacji, ale dzielonej z innymi, o ogarniającym wtedy poczuciu beznadziejności i bezwyjściowości. W Żalniku (1989) wraca ze starymi rodzicami do kraju lat dziecinnych. W wierszu “Largo” zatrzymuje się w Rzymie przed małą azjatycką żebraczką. Wiersze jej są zabieraniem głosu w sprawach ważnych, także publicznych, głosu – dba o to – zawsze osobnego. Są tłumaczone na wiele języków, nagradzane – od nagrody na Gdańskim festiwalu poetyckim 1963 po Silesiusa 2011 (po drodze były nagrody tak znaczące, jak Nagroda Fundacji Kościelskich, Nagroda Kulturalna Śląska Kraju Związkowego Dolnej Saksonii, Nagroda im. Josepha von Eichendorffa).

Bohaterka liryki Kozioł jest ciekawa świata, lubi podróże. W latach dziewięćdziesiątych szeroko otworzyły się granice. Zamierzenia poetki-podróżniczki mogły być realizowane w większym niż kiedyś stopniu. W roku 1974 w felietonie “O podróży” pisała: “Podróż pozwala nam zrealizować owo wyniesione chyba z dzieciństwa marzenie bycia kimś innym niż się jest zazwyczaj, bycia sobą jeszcze inaczej”. Owo “być sobą jeszcze inaczej”, nie poddawać się losowi, uparcie starać się go kształtować – to nić przewodnia tych poezji zebranych.

O AUTORZE

Jacek Łukasiewicz

Urodzony 21 czerwca 1934 roku we Lwowie. Poeta, krytyk literacki, eseista, historyk literatury, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor tomów poetyckich i licznych prac krytyczno- i historycznoliterackich. Debiutował w prasie w 1952 roku. Obecnie publikuje w pismach: „Odra”, „Tygodnik Powszechny”, „Akcent”. Jest laureatem Nagrody Literackiej PEN Clubu i Nagrody im. Kazimierza Wyki za całokształt twórczości krytycznej i eseistycznej. Jest też członkiem kapituły Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Mieszka we Wrocławiu.

powiązania

Wiersze gospodarskie Łukasza Jarosza

recenzje / ESEJE Jacek Łukasiewicz

Recenzja Jacka Łukasiewicza książki Pełna krew Łukasza Jarosza, wydanej w wersji elektronicznej w Biurze Literackim 22 sierpnia 2018 roku. Książka ukazuje się w ramach akcji „Poezja z nagrodami”.

WIĘCEJ

Poeci: Jacek ŁUKASIEWICZ

nagrania / Między wierszami Jacek Łukasiewicz

Nowy program literacki „Poeci”, w którym Justyna Sobolewska rozmawia z Jackiem Łukasiewiczem.

WIĘCEJ

Komentarz do wiersza "Lampa"

recenzje / KOMENTARZE Jacek Łukasiewicz

Komentarz Jacka Łukasiewicza do wiersza “Lampa” z tomu Rytmy jesienne, który ukazał się nakładem Biura Literackiego 21 lipca 2014 roku. 

WIĘCEJ

Nasze szare wrony

wywiady / O KSIĄŻCE Jacek Łukasiewicz Kamil Nolbert

Rozmowa z Jackiem Łukasiewiczem o jego nowej książce Rytmy jesienne, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 21 lipca 2014 roku. 

WIĘCEJ

Śnieżna zima

recenzje / KOMENTARZE Jacek Łukasiewicz

Autorski komentarz Jacka Łukasiewicza do wiersza „Śnieżna zima” z książki Stojąca na ruinie wydanej nakładem Biura Literackiego 3 listopada 2011 roku.

WIĘCEJ

O Wojaczku wielokrotnym

recenzje / NOTKI I OPINIE Bogusław Kierc Jacek Gutorow Jacek Łukasiewicz

Komentarze Bogusława Kierca, Jacka Gutorowa, Jacka Łukasiewicza, Andrzeja Zawady.

WIĘCEJ

Urszula Kozioł, Fuga (1955 do 2010)

recenzje / ESEJE Janusz Drzewucki

Recenzja Janusza Drzewuckiego z książki Fuga Urszuli Kozioł.

WIĘCEJ

Glosa: z wycieczki

recenzje / KOMENTARZE Urszula Kozioł

Autorski komentarz Urszuli Kozioł do wiersza „Glosa: z wycieczki”, z książki Fuga wydanej nakładem Biura Literackiego 22 września 2011 roku.

WIĘCEJ

Małe refleksje wokół Fugi Urszuli Kozioł

recenzje / ESEJE Mateusz Kotwica

Recenzja Mateusza Kotwicy z książki Fuga Urszuli Kozioł.

WIĘCEJ

Jacek Łukasiewicz Rytmy jesienne

recenzje / ESEJE Przemysław Koniuszy

Recenzja Przemysława Koniuszego z książki Rytmy jesienne Eugeniusza Jacka Łukasiewicza, która ukazała się 25 grudnia 2014 roku na stronie Biblioteka Młodego Człowieka.

WIĘCEJ

Poeta uczony

recenzje / IMPRESJE Joanna Orska

Szkic Joanny Orskiej towarzyszący premierze książki Rytmy jesienne Jacka Łukasiewicza, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 21 lipca 2014 roku. 

WIĘCEJ

Bliżej Rytmów jesiennych

recenzje / IMPRESJE Paweł Mackiewicz

Esej Pawła Mackiewicza towarzyszący premierze książki Rytmy jesienne Jacka Łukasiewicza, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 21 lipca 2014 roku. 

WIĘCEJ

W lekkim powiewie

recenzje / ESEJE Paweł Mackiewicz

Recenzja Pawła Mackiewicza z książki Stojąca na ruinie Jacka Łukasiewicza.

WIĘCEJ

Poeta vs. krytyk

recenzje / ESEJE Justyna Tabaszewska

Recenzja Justyny Tabaszewskiej z książki Stojąca na ruinie Jacka Łukasiewicza.

WIĘCEJ

Dalej, dalej!

recenzje / ESEJE Paweł Bernacki

Recenzja Pawła Bernackiego z książki Stojąca na ruinie Jacka Łukasiewicza.

WIĘCEJ

Biały ton, szary czas

recenzje / ESEJE Marian Stala

Recenzja Mariana Stali z książki Stojąca na ruinie Jacka Łukasiewicza.

WIĘCEJ

Było lato

recenzje / ESEJE Jan Stolarczyk

Recenzja Jana Stolarczyka z książki Stojąca na ruinie Jacka Łukasiewicza.

WIĘCEJ