Po szkodzie Zadury w lutym

14/12/2017 zapowiedzi

Jedną z pierwszych premier Biura Literackiego w 2018 roku będzie tom poetycki Bohdana Zadury Po szkodzie. Autor współpracuje z Biurem Literackim od 1997 roku, a najnowszy tom jest trzynastym, który wyda w tej oficynie. Poeta będzie również, wespół z Jerzym Jarniewiczem, głównym gościem Stacji Literatura 23.

 

BL Img 2017.12.14 Po szkodzie Zadury w lutym_WWW

 

Jedną z pierwszych premier Biura Literackiego w 2018 roku będzie najciekawszy od lat tom poetycki Bohdana Zadury Po szkodzie. Autor współpracuje z Biurem Literackim od ponad dwudziestu lat, a najnowszy tom będzie trzydziestą pierwszą książką, którą wyda w tej oficynie. Poeta będzie również, wespół z Jerzym Jarniewiczem, głównym bohaterem festiwalu Stacja Literatura 23.

 

Zbiór Po szkodzie można potraktować jako kontynuację poprzedniego Już otwarte z 2015 roku, z tą jednak różnicą, że i opisywana rzeczywistość jest bardziej dramatyczna, i jej obserwator coraz bardziej krytyczny. To poezja zaangażowana w problemy polityczno-społeczne, piętnująca absurdy, arogancję oraz głupotę zarówno w środowisku polskich „elit”, przestrzeni masowych mediów, jak i w gronie ślepo im ufających „poddanych”.

 

Podobnie jak w poprzednim tomie Zadura prezentuje zmysł obserwacji i celny sposób komentowania rzeczywistości. W reportersko-felietonistycznym stylu notuje wrażenia z funkcjonowania w realności i wirtualności. Przywołując takie kategorie, jak postawa obywatelska, wspólnota narodowa, wierność ojczyźnie, lojalność społeczna, braterstwo, duma czy honor, i zestawiając je z medialnymi hejterskimi komunikatami, zrzuca z piedestału symbole, które współcześnie są niebezpiecznie nadużywane.

 

Zadura nie zajmuje bezpiecznej pozycji bystandera, dającego upust swoim biernym frustracjom, lecz wykorzystując poezję, prowokuje odbiorców do przemyślenia otaczających nas komunikatów na nowo, z innej, prywatnej perspektywy. To wiersze, które pozwalają poczuć się częścią wspólnoty nieobojętnej na zmiany kulturowo-społeczno-polityczne – zmęczonej i zawstydzonej zidioceniem oraz bylejakością, ale mającej odwagę się temu sprzeciwiać, nie tylko za pomocą literatury.

 

Bohdan Zadura urodził się w 1945 roku. Jest poetą, prozaikiem, tłumaczem i krytykiem literackim. Sprawuje funkcję redaktora naczelnego „Twórczości”, od lat pozostaje związany z „Akcentem” i „Literaturą na Świecie”. Jest laureatem licznych polskich i zagranicznych nagród, w tym: Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. H. Skoworody (2014) oraz Nagrody im. C.K. Norwida (2015).

 

Ostatnio opublikował tomy: Nocne życie (2010), Zmartwychwstanie ptaszka (2012), Kropka nad i (2014), Najlepsze lata (2015) i Już otwarte (2015). Ponadto ukazały się: w 2011 roku zbiór rozmów z autorem Klasyk na luzie, a w 2013 roku książka zawierająca szkice poświęcone jego twórczości W wierszu i między wierszami.

inne wiadomości z kategorii

teksty i materiały o książce w bibliotece

  • ESEJE Polak mądry… po szkodzie Recenzja Karoliny Felberg-Sendeckiej towarzysząca premierze książki Po szkodzie Bohdana Zadury, wydanej nakładem Biura Literackiego 26 lutego 2018 roku. więcej
  • POEZJE Po szkodzie Premierowy fragment książki Po szkodzie Bohdana Zadury, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 26 lutego 2018 roku. więcej

projekty