Myśli do słów. Szkice o poezji

28/08/2013 esej

Tom szkiców autora – nagrodzonej Nagrodą Literacką Gdynia – Twarzy Tuwima to portret najwybitniejszych postaci poezji polskiej i światowej. Czytelnik znajdzie tu eseje na temat twórczości Słowackiego, Różewicza, ale i Rimbauda czy Celana. Dogłębna lektura wierszy mistrzów oraz talent autora do wyjaśniania nawet najbardziej tajemniczych zapisów poetyckich pozwalają stwierdzić, że Myśli do słów to jedna z najwybitniejszych książek eseistycznych ostatnich lat.

Wydawca
Biuro Literackie
Miejsce
Wrocław
Wydanie
1
Data wydania
2013-11-28
Gatunek
Esej
Seria
Szkice
Ilość stron
476
Format
162 x 210 mm
Oprawa
miękka
Papier
Munken Print Cream 1,5 90
Projekt okładki
Wojtek Świerdzewski
Projekt opracowania graficznego
Artur Burszta
ISBN
978-83-63129-54-5
spis treści

Część pierwsza.

Pustka i muzyka. [Juliusz Słowacki]
Zaśpiew i sarkazm. [Maria Konopnicka]
Kabalistyczne gęstości języka i poezja cienkiej faktury. [Bolesław Leśmian]
Na progu milczenia. [Leopold Staff]
Poeta – dziecko. [Julian Tuwim]
Czas otwarty, czas skończony, czas rozbity. [Mieczysław Jastrun]
Między nami i dla nas. [Adam Ważyk]
Czar, dystans i mądrość. [Czesław Miłosz]
Rzeźbiarz światów. [Jan Pocek]
Pieśń. [Krzysztof Kamil Baczyński]
Spotkania na równinie. [Tadeusz Różewicz]
Uparty, uległy. [Tadeusz Różewicz]
Cierń. [Tadeusz Różewicz]
Rzeczywistość Jana Śpiewaka.Tło. [Anna Kamieńska]
Dwa słowa odszarpane. [Anna Kamieńska i Jan Śpiewak]
Ciemność w srebrnej łusce. [Wisława Szymborska]
O wszystkim, czyli o wierszu „Niebo” Wisławy Szymborskiej.Wielki Kanion. [Ludmiła Marjańska]
Przeczucie i spełnienie. [Julia Hartwig]
O niezapomnianym wierszu zapomnianym. [Julia Hartwig]
O Arturze Międzyrzeckim.Poeta Opatrzności. [Zbigniew Herbert]
Szkicownik arcydzieł. [Zbigniew Herbert]
Czarna skrzynka. [Janusz Pasierb]
Fragmenty o poezji Kazimierza Hoffmana.Czy poeta jest filozofem? O stylu poetyckiego filozofowania Kazimierza Hoffmana.Światło proste. [Andrzej Szmidt]
Głos – milczenie – chór. [Marian Grześczak]
Święta ziemia poezji. [Marian Grześczak]
Historia uczuć. [Joanna Pollakówna]
Nie ma urlopu pod słońcem. [Emil Laine]
Człowiek, my, nasza prawda. [Piotr Sommer]
Węzeł [Maria Bigoszewska]Scena – człowiek. [Bożena Keff]
Jak żyje się w „Domu pod świadomością”? [Piotr Mitzner]
Styl istnienia. [Krystyna Dąbrowska]
Część druga.

Lęk. [Charles Baudelaire]
Zimne pożary. [Arthur Rimbaud]
“Statek pijany”. [Arthur Rimbaud]
Chlebnikow – żywioł i miara.Miejsce wszystkiego. [Gennadij Ajgi]
Ryzyko. [Vladimir Holan]
Poeta ascezy. [Janosz Pilinszky]
Vasko Popa – po raz trzeci. Miara i czułość. [Paul Celan]
Część trzecia.

Poezja.
Nota

Wykaz pierwodruków

Indeks

 

opinie o książce

Podstawową zaletą szkiców Piotra Matywieckiego o poezji jest ich język. Nie raz i nie dwa Matywiecki na marginesie rozważań o liryce polskiej przyznaje, że obcy mu jest język krytyki uniwersyteckiej i akademickiej. Jest nieufny wobec naukowych metod badania literatury, niezależnie od tego, czy to metoda psychoanalityczna, czy strukturalistyczna. Jego uwagę pochłania przede wszystkim tekst poetycki, wiersz, cykl wierszy, poemat. (…) Dziewięciostronicowy manifest Piotra Matywieckiego, zaczynający się od konstatacji “Poezja nie jest dziwaczna, jest oczywista”, składa się wyłącznie ze zdań najpotrzebniejszych, ze zdań wykutych w marmurze. Jako miłośnik poezji czuję się bogatszy o ten tekst, o tę książkę, o znajomość i przyjaźń z jej autorem.

Janusz Drzewucki

(…) choć nie ze wszystkimi zdaniami, zawartymi w tomie musimy się zgadzać, piękno przemyśleń krytyka, dotyczących twórczości poetów od Baudelaire’a do Różewicza, dostrzegam w lekcji różnego rodzaju sposobu zadawania pytań o miejsce, w którym rodzi się poezja, a której autor jest prawdziwym profesorem. (…) Dyskrecja, umiar i dialog to właściwe określenia Myśli do słów.

Joanna Roś

Choć wyjątkowo spójny, świat poezji i esejów Matywieckiego nie daje się ogarnąć jednym spojrzeniem. Przypomina raczej gęste linie rysunków i akwarel, które autor tworzy z pozaliterackich pasji. Wyglądają one nieraz jak plan labiryntu, a okazują się zwartą kompozycją, kiedy spojrzy się na nie z pewnej odległości. W wierszach Matywieckiego mistyczne paradoksy i filozoficzne sprzeczności odsłaniają przede mną swoje głębokie sensy dopiero z dystansu wielokrotnej lektury, a ta zamienia się w swoistą medytację.

Jakub Ekier

Matywiecki zaprasza by wsłuchać się w te melodie, otworzyć na kreacyjną siłę poezji, wejść w świat, gdzie trwa nieustanny bieg myśli rodzących się dzięki kolejnym czytanym wersom.

Ilona Klimek

Myśli od słów są pisane tak, jak rodziły się w głowie podczas lektury. Dlatego myśli krytyka rzeczywiście przylegają do słów. To jest pisanie emocjonalne i intelektualne zarazem. Ale Piotr Matywiecki potrafi coś jeszcze. Otóż dzięki wrażliwości plastycznej potrafi wychwycić i przełożyć na język pojęć mowę obrazów.

Wojciech Kaliszewski

inne książki autora