Krytyk z uczelni 2020

Stacja_Literatura_25_-_Krytyk_z_uczelni 2020__www_top

 

Biuro Literackie już po raz czwarty zaprasza studentów do udziału w projekcie „Krytyk z uczelni”. Głównym zadaniem będzie napisanie eseju na zadany temat, który zostanie ogłoszony w marcu 2020 roku. Do napisania esejów zostaną zaproszeni studenci wybrani spośród tych, którzy do 29 lutego 2020 roku, korzystając z formularza (link poniżej), prześlą własną recenzję wybranej książki, która została wydana przez Biuro Literackie jako premiera jednej z 25 edycji festiwalu znanego pod nazwą Fort, potem Port, a ostatnio Stacja Literatura.

 

W finale projektu znajdzie się od 8 do 16 osób. Wszystkie zostaną zaproszone do udziału w pracowniach, które podczas Stacji Literatura 25 między 10 a 13 września 2020 roku w Stroniu Śląskim i Siennej poprowadzą w osobnych grupach Anna Kałuża, Joanna Orska i Jakub Skurtys. Głównym celem zajęć będzie praca nas własnym, rozpoznawalnym stylem pisania. Prace rozpoczną się realizacją zadań, które zostaną przekazane uczestnikom jeszcze przed Stacją Literatura. Laureaci projektu otrzymają symboliczny tytuł najlepszych krytyków literackich wśród polskich studentów.

 

Zakwalifikowane teksty zostaną opublikowane w Magazynie Literackim biBLioteka. Laureat/laureatka lub laureaci konkursu zostaną wyróżnieni dodatkowymi nagrodami finansowymi. Ich wysokość będzie uzależniona od pozyskania na ten cel osobnych środków. Wysyłka recenzji jest jednoznaczna z akceptacją wszystkich warunków projektu zawartych w niniejszym ogłoszeniu. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz (link poniżej) do 29 lutego 2020 roku. By znaleźć się na ostatecznej liście uczestników, konieczne będzie wypełnienie deklaracji udziału.

 

Niespełniające kryteriów zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. Osoby, które zadeklarują udział w projekcie, o wynikach naboru zostaną poinformowane mailowo do końca maja 2020 roku. Organizator projektu Biuro Literackie zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych warunków. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres: akcje@biuroliterackie.pl.

 

Wyślij swoje zgłoszenie

Dołącz do wydarzenia

projekty