Po debiucie wierszem 2020

Stacja_Literatura_25_-_Po debiucie wierszem 2020__www_top

 

Jesteś po debiucie poetyckim? Masz na koncie co najmniej jedną dobrze przyjętą przez krytykę książkę? Przygotowujesz kolejny tomik? Szukasz wydawcy? Weź udział w kolejnej edycji projektu wydawniczego Biura Literackiego. W finale znajdzie się od 8 do 16 osób. Wszystkie zostaną zaproszone do udziału w pracowni, którą podczas Stacji Literatura 25 między 10 a 13 września 2020 roku w Stroniu Śląskim i Siennej poprowadzi Kacper Bartczak. Decyzja o tym, czyja książka zostanie wydana, zapadnie do końca października 2020 roku. Pod uwagę mogą być brane tylko osoby uczestniczące w zajęciach.

 

Laureatka/laureat lub laureaci projektu poza możliwością pracy z redaktorem Biura Literackiego i wydaniem książki będą zaproszone na jedną z kolejnych edycji festiwalu. Zajęcia rozpoczną się realizacją zadań, które zostaną przekazane uczestnikom jeszcze przed Stacją Literatura. Każdy może przesłać wyłącznie jeden, kompletny i gotowy tom wierszy zawierający od minimum 20 do maksimum 30 wierszy. Należy także dołączyć konspekt zawierający informacje o książce, takie jak: podejmowany temat, idea przewodnia, na czym polega nowatorstwo projektu i co scala poszczególne utwory w jeden tom.

 

Wysyłka jest jednoznaczna z akceptacją wszystkich warunków projektu zawartych w niniejszym ogłoszeniu. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz (link poniżej) do 29 lutego 2020 roku. Niespełniające kryteriów zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia jest wniesienie na konto 71 1050 1575 1000 0022 7732 9062 opłaty w wysokości 25 zł na pokrycie kosztów związanych z lekturą, oceną nadesłanego tekstu oraz obsługą projektu. Osoby, które zadeklarują udział w projekcie, o wynikach naboru zostaną poinformowane mailowo do końca maja 2020 roku.

 

Organizator projektu Biuro Literackie zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych warunków, w tym niewyłonienie laureatów projektu. By znaleźć się na ostatecznej liście uczestników, konieczne będzie wypełnienie deklaracji udziału. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres: akcje@biuroliterackie.pl.

 

Wyślij swoje zgłoszenie

Dołącz do wydarzenia

projekty