Pierwsza książka prozą 2020

Stacja_Literatura_25_-_Pierwsza ksiazka proza 2020__www_top

 

Jesteś autorką/autorem opowiadań lub piszesz powieść? Lubisz prozatorskie eksperymenty, przekraczasz granice gatunku? Szukasz wydawcy kojarzonego z ambitną literaturą? Weź udział w kolejnej edycji projektu wydawniczego Biura Literackiego adresowanego do prozaików przygotowujących do druku swoją pierwszą książkę i mającego na celu wyszukanie twórców, którzy mogą wzbogacić rodzimą prozę. Projekt jest jedyną formą nawiązania współpracy i ewentualnego wydania w Biurze Literackim swojego debiutu.

 

Tym razem w finale projektu znajdzie się od 8 do 16 osób. Wszystkie zostaną zaproszone do udziału w pracowni, którą podczas Stacji Literatura 25 między 10 a 13 września 2020 roku w Stroniu Śląskim i Siennej poprowadzi Beata Stasińska. Decyzja o tym, czyj debiut zostanie wydany, zapadnie do końca października 2020 roku i będzie następstwem przedłożenia końcowej wersji książki, z którą autorka/autor przyjedzie na Stację Literatura. Laureatka/laureat lub laureaci projektu poza wydaniem książki wystąpią na jednym z następnych festiwali.

 

Kolejne osoby zostaną wyróżnione zaproszeniem do dodatkowych pracowni. O tym, jak liczne będą to grupy i ile ich łącznie będzie, zdecyduje dokonująca tradycyjnie wyboru redakcja Biura Literackiego po zapoznaniu się ze wszystkimi nadesłanymi propozycjami. Celem dodatkowych pracowni (jedną z nich poprowadzi Jacek Dehnel) będzie doskonalenie warsztatu i przygotowanie zgłoszenia do kolejnej edycji projektu. Zajęcia rozpoczną się realizacją zadań, które zostaną przekazane uczestnikom jeszcze przed Stacją Literatura.

 

Każdy może przesłać wyłącznie jeden zestaw tekstów składający się z jednego, dwóch lub trzech opowiadań albo fragmentu powieści o łącznej długości nieprzekraczającej 15 stron znormalizowanego maszynopisu. Ponadto obowiązkowo należy dołączyć konspekt zawierający podstawowe informacje o planowanej książce: podejmowany temat, na czym polega jej nowatorstwo i dlaczego publikacja pasuje do profilu serii Proza wydawanej przez Biuro Literackie. Wysyłka jest jednoznaczna z akceptacją wszystkich warunków projektu zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz (link poniżej) do 29 lutego 2020 roku. Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia jest wniesienie na konto 71 1050 1575 1000 0022 7732 9062 opłaty w wysokości 25 zł na pokrycie kosztów związanych z lekturą, oceną nadesłanego tekstu oraz obsługą projektu. Niespełniające kryteriów zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. Organizator projektu Biuro Literackie zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych warunków. Osoby, które zadeklarują udział w projekcie, o wynikach naboru zostaną poinformowane mailowo do końca maja 2020 roku.

 

By znaleźć się na ostatecznej liście uczestników, konieczne będzie wypełnienie deklaracji udziału. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres: akcje@biuroliterackie.pl.

 

Wyślij swoje zgłoszenie

Dołącz do wydarzenia

projekty