Pierwsza książka prozą 2021

 

Jesteś uczestnikiem lub uczestniczką poprzednich edycji projektu Pierwsza książką prozą? Nadal szukasz wydawcy, który opublikuje ci tom opowiadań czy powieść? Weź udział w kolejnej edycji projektu mającego na celu wyszukanie twórców mogących wzbogacić rodzimą prozę i dołącz do czwórki laureatów, których książki niebawem ukażą się w Biurze Literackim. Pozostałe osoby przed debiutem książkowym prozą zaproszone są do udziału w projekcie wydawniczym Prozatorskie debiuty 2021, w którym mogą wziąć udział także uczestnicy lub uczestniczki poprzednich edycji Pierwszej książki prozą.

 

W finale projektu znajdzie się od 6 do 12 osób. Prace rozpoczną się w formie online na kilka tygodni przed spotkaniem w trakcie festiwalu Biura Literackiego (termin wydarzenia zostanie podany wkrótce). Warunkiem znalezienia się na liście laureatów projektu będzie udział w zajęciach w trakcie festiwalu. Uczestnicy we własnym zakresie pokryją koszt noclegów, posiłków oraz dojazdu na miejsce wydarzenia. Łączny czas zajęć online nie będzie mniejszy niż 4 godziny. Warsztaty podczas festiwalu potrwają nie mniej niż 6 godzin.

 

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz (link poniżej) do 28 lutego 2021 roku do godziny 23:59. Każdy może przesłać wyłącznie jeden zestaw tekstów składający się z jednego, dwóch lub trzech opowiadań albo fragmentu powieści o łącznej długości nieprzekraczającej 15 stron znormalizowanego maszynopisu. Ponadto obowiązkowo należy dołączyć konspekt zawierający podstawowe informacje o planowanej książce: podejmowany temat, na czym polega jej nowatorstwo i dlaczego publikacja pasuje do profilu serii Proza wydawanej przez Biuro Literackie.

 

Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia jest wniesienie na konto 71 1050 1575 1000 0022 7732 9062 opłaty w wysokości 50 zł na pokrycie kosztów związanych z lekturą, oceną nadesłanego tekstu oraz obsługą naboru. Niekompletne lub niespełniające kryteriów zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. Organizator projektu Biuro Literackie zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych warunków. Do realizacji zajęć nie dojdzie, jeśli projekt nie zyska ministerialnej dotacji na festiwal. Wówczas zwrócona zostanie opłata rekrutacyjna.

 

Nagrodą w projekcie jest wydanie książki w serii Proza, gdzie zadebiutowali wcześniej m.in. Tadeusz Dąbrowski, Julia Fiedorczuk, Katarzyna Jakubiak i Filip Zawada. Osoby, które zadeklarują udział w projekcie, o wynikach naboru zostaną poinformowane mailowo do końca maja 2021 roku. By znaleźć się na ostatecznej liście uczestników, konieczne będzie wypełnienie deklaracji udziału. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres: akcje@biuroliterackie.pl.

 

Wyślij swoje zgłoszenie

Dołącz do wydarzenia

 

projekty