Pierwsza książka wierszem 2021

 

Pracujesz nad pierwszym tomikiem? Chcesz sprawdzić, czy jesteś już gotowa/gotowy na debiut? Weź udział w kolejnej edycji projektu wydawniczego, dzięki któremu tylko w kilku ostatnich latach zadebiutowało już ośmioro autorów, a czwórka kolejnych kończy prace nad swoimi książkami. Projekt adresowany jest wyłącznie do laureatów Połowu Biura Literackiego lub konkursu im. J. Bierezina w Łodzi. Pozostałe osoby przed debiutem książkowym zaproszone są do udziału w 16. edycji Połowu, czyli w projekcie wydawniczym Poetyckie debiuty 2021.

 

W finale projektu znajdzie się od 6 do 12 osób, a zajęcia poprowadzi Joanna Mueller. Prace rozpoczną się w formie online na kilka tygodni przed spotkaniem w trakcie festiwalu Biura Literackiego (termin wydarzenia zostanie podany wkrótce). Warunkiem znalezienia się na liście laureatów projektu będzie udział w zajęciach w trakcie festiwalu. Uczestnicy we własnym zakresie pokryją koszt noclegów, posiłków oraz dojazdu na miejsce wydarzenia. Łączny czas zajęć online nie będzie mniejszy niż 4 godziny. Warsztaty podczas festiwalu potrwają nie mniej niż 6 godzin.

 

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz (link poniżej) do 28 lutego 2021 roku do godziny 23:59. Każdy może przesłać wyłącznie jeden kompletny i gotowy tom wierszy zawierający od minimum 20 do maksimum 30 wierszy. Należy także dołączyć konspekt zawierający informacje o książce, takie jak: podejmowany temat, idea przewodnia, na czym polega nowatorstwo projektu i co scala poszczególne utwory w jeden tom. Wysyłka jest jednoznaczna z akceptacją wszystkich warunków projektu zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia jest wniesienie na konto 71 1050 1575 1000 0022 7732 9062 opłaty w wysokości 50 zł na pokrycie kosztów związanych z lekturą, oceną nadesłanego tekstu oraz obsługą naboru. Niekompletne lub niespełniające kryteriów zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. Organizator projektu Biuro Literackie zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych warunków. Do realizacji zajęć nie dojdzie, jeśli projekt nie zyska ministerialnej dotacji na festiwal. Wówczas zwrócona zostanie opłata rekrutacyjna.

 

Osoby, które zadeklarują udział w projekcie, o wynikach naboru zostaną poinformowane mailowo do końca maja 2021 roku. By znaleźć się na ostatecznej liście uczestników, konieczne będzie wypełnienie deklaracji udziału. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres: akcje@biuroliterackie.pl.

 

Wyślij swoje zgłoszenie

Dołącz do wydarzenia

 

projekty