Połów. Prozatorskie debiuty 2021

 

Projekt wydawniczy Biura Literackiego „Połów. Prozatorskie debiuty 2021” skierowany jest do prozaików, którzy nie mają jeszcze w swoim dorobku książki w tym gatunku literackim. Celem przedsięwzięcia jest zauważenie i wyróżnienie najciekawszych twórców i twórczyń oraz ułatwienie im literackiego startu. W finale projektu znajdzie się od 10 do 24 osób podzielonych na dwie grupy. Pierwszą poprowadzi Adam Kaczanowski, a drugą Jakub Kornhauser.

 

Finaliści otrzymają szansę na wejście do wąskiego grona laureatów projektu (4–8 osób), których twórczość zostanie zaprezentowana w biBLiotece, w almanachu „Połów. Prozatorskie debiuty 2021” i w trakcie festiwalu Biura Literackiego. Działania te będą wstępem do pracy nad pierwszymi książkami autorów. Zajęcia rozpoczną się w formie online, a następnie będą kontynowanie na żywo w trakcie wspomnianego festiwalu (termin wydarzenia zostanie podany wkrótce).

 

Jest to jedyna forma nawiązania współpracy, a następnie ewentualnego wydania w Biurze Literackim książki w serii Proza, gdzie zadebiutowali wcześniej m.in. Tadeusz Dąbrowski, Julia Fiedorczuk, Katarzyna Jakubiak i Filip Zawada. Warunkiem znalezienia się na liście laureatów projektu będzie udział w zajęciach w trakcie festiwalu. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty noclegów, posiłków oraz dojazdu na miejsce wydarzenia.

 

Łączny czas zajęć online nie będzie mniejszy niż 4 godziny. Warsztaty podczas festiwalu potrwają nie mniej niż 6 godzin. Wybrane osoby, które nie znajdą się w finale projektu, zostaną zaproszone do Pracowni otwartych prozą, mających na celu przygotowanie do udziału w kolejnej edycji Połowu. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz (link poniżej) do 28 lutego 2021 roku do godziny 23:59.

 

Każdy może przesłać wyłącznie jeden zestaw tekstów składający się z trzech opowiadań albo fragmentu powieści o łącznej długości nieprzekraczającej 15 stron znormalizowanego maszynopisu. Ponadto obowiązkowo należy dołączyć konspekt zawierający podstawowe informacje o przesłanych tekstach: podejmowany temat, na czym polega ich nowatorstwo i dlaczego publikacja pasuje do profilu serii prozatorskiej wydawanej przez Biuro Literackie.

 

Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia jest wniesienie na konto 71 1050 1575 1000 0022 7732 9062 opłaty w wysokości 50 zł na pokrycie kosztów związanych z lekturą, oceną nadesłanego tekstu oraz obsługą naboru. Niekompletne lub niespełniające kryteriów zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. Wysyłka jest jednoznaczna z akceptacją wszystkich warunków projektu zawartych w niniejszym ogłoszeniu. By znaleźć się na ostatecznej liście uczestników, konieczne będzie wypełnienie deklaracji udziału.

 

Wkrótce nakładem Biura Literackiego ukażą się cztery debiutanckie książki autorek i autorów, którzy są laureatkami i laureatami projektu Pierwsza książka prozą realizowanego pod okiem Beaty Stasińskiej, Adama Kaczanowskiego i Jakuba Kornhausera. Będą to zbiory opowiadań i powieści Elżbiety Łapczyńskiej (książka już została wyróżniona Nagrodą Krakowa Miasta Literatury UNESCO), Marty Sokołowskiej oraz Krzysztofa Chronowskiego i Marii Krzywdy.

 

Organizator projektu Biuro Literackie zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych warunków. Do realizacji zajęć nie dojdzie, jeśli projekt nie zyska ministerialnej dotacji na festiwal. Wówczas zwrócona zostanie opłata rekrutacyjna. Osoby, które zadeklarują udział w projekcie, o wynikach naboru zostaną poinformowane mailowo do końca maja 2021 roku. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres: akcje@biuroliterackie.pl.

  

Wyślij swoje zgłoszenie

Dołącz do wydarzenia

 

projekty