Połów. Poetyckie debiuty 2022

 

Piszesz wiersze? Jesteś przed debiutem książkowym? Chcesz sprawdzić ich literacką wartość? Weź udział w 17. edycji projektu  „Połów. Poetyckie debiuty 2022”, za sprawą którego do poezji polskiej zostało wprowadzonych wielu uznanych dzisiaj autorów i autorek. Realizowany nieprzerwanie od 2005 roku projekt ma niezmiennie na celu zauważenie i wyróżnienie najciekawszych twórców i twórczyń oraz ułatwienie im literackiego startu. Jest jedyną formą nawiązania współpracy, a następnie ewentualnego wydania w Biurze Literackim debiutanckiego tomiku poetyckiego.

 

W finale projektu znajdzie się 15–30 osób podzielonych na dwie grupy. Zajęcia z pierwszą poprowadzi Dawid Mateusz, a z drugą Jakub Skurtys. Finaliści otrzymają szansę na wejście do wąskiego grona laureatów projektu (4–8 osób), których twórczość zostanie zaprezentowana w biBLiotece, a następnie w almanachu „Połów. Poetyckie debiuty 2022”. Zajęcia rozpoczną się w formie online na kilka tygodni przed spotkaniem finalistów w trakcie festiwalu Biura Literackiego (termin i miejsce zostaną podane po ministerialnej decyzji o przyznaniu bądź nieprzyznaniu wydarzeniu dotacji).

 

Warunkiem znalezienia się na liście laureatów projektu będzie osobisty udział w zajęciach. Uczestnicy we własnym zakresie pokryją koszt noclegów, posiłków oraz dojazdu na miejsce wydarzenia. Łączny czas zajęć online będzie nie mniejszy niż 4 godziny. Warsztaty podczas festiwalu potrwają nie mniej niż 6 godzin. Wybrane osoby, które nie znajdą się w finale projektu, zostaną wyróżnione zaproszeniem do „Pracowni otwartych wierszem”, mających na celu przygotowanie autorów i autorek do udziału w kolejnej edycji Połowu.

 

W trakcie wspólnych prac uczestników zajęć omówiony i poddany dyskusji będzie każdy zgłoszony tekst. Finalista projektu będzie mógł liczyć na słowną ocenę swojej literackiej propozycji również ze strony osób prowadzących zajęcia. Laureaci projektu wybrani przez prowadzących zajęcia oraz redakcję Biura Literackiego po rekomendacji uczestników, którzy wskażą ich zdaniem najbardziej wartościowe propozycje literackie, otrzymają także bezpłatne redakcyjne wsparcie w trakcie prac nad ostateczną wersją przesłanego zestawu.

 

Koszt udziału w zajęciach online i na żywo uzależniony będzie od uzyskania ministerialnej dotacji na festiwal. W przypadku braku takiego wsparcia każdy zgłaszający się do udziału w projekcie musi liczyć się z opłatą w wysokości 250 zł, której wniesienie na minimum siedem dni przed zajęciami online będzie jednocześnie potwierdzeniem udziału w projekcie. W przypadku otrzymania ministerialnej dotacji na poziomie pozwalającym na realizację zajęć uczestnicy nie będą ponosić żadnych kosztów poza noclegami, posiłkami i dojazdem na miejsce wydarzenia.

 

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz (link poniżej) do 4 marca 2022 roku do godziny 23:59. Każdy może przesłać maksymalnie dwa odrębne zestawy składające się z 10 wierszy. Wysyłka jest jednoznaczna z akceptacją wszystkich warunków projektu zawartych w niniejszym ogłoszeniu. Niekompletne lub niespełniające kryteriów zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

 

Organizator projektu Biuro Literackie zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych warunków. Osoby, które zadeklarują udział w projekcie, o wynikach naboru zostaną poinformowane mailowo do końca maja 2022 roku. Wszelkie dodatkowe informacje na temat projektu pojawiać się będą na profilu Biura Literackiego na Facebooku. Ponadto najważniejsze informacje przesyłane będą drogą mailową. By znaleźć się na ostatecznej liście uczestników, konieczne będzie także wypełnienie deklaracji udziału. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres: akcje@biuroliterackie.pl.

 

Wyślij swoje zgłoszenie

Dołącz do wydarzenia

projekty