Wydaj książkę w Biurze Literackim w 2022 roku

 

Spełnij ambicje i wydaj książkę

 

Pragniesz zadebiutować? Opublikować kolejny tom poetycki lub prozatorski? Piszesz wiersze, opowiadania czy powieść? Szukasz miejsca, które wypromuje twoją książkę i zaoferuje szeroką dystrybucję, partycypowanie w zyskach ze sprzedaży oraz możliwość sprzedaży praw do zagranicznych wydań? Biuro Literackie, którego książki oraz autorki i autorzy otrzymali już ponad pięćdziesiąt najważniejszych literackich nagród, ogłosiło kolejny nabór w siedmiu projektach wydawniczych. To propozycja właśnie dla Ciebie!

 

Efektem ostatnich czterech edycji projektów jest blisko trzydzieści książek, w tym dziewiętnaście debiutów wierszem i prozą. Wśród laureatek i laureatów projektów są: Anna Adamowicz (Nagroda im. W. Szymborskiej), Agata Jabłońska, Jakub Pszoniak, Aleksander Trojanowski (Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius), Radosław Jurczak (Nagroda Literacka m.st. Warszawy), Elżbieta Łapczyńska (Nagroda Conrada) i Marta Sokołowska (Nagroda Krakowa Miasta Literatury UNESCO), Nina Manel (Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku im. W. Kazaneckiego).

 

Jak zostać finalistą projektu i otrzymać zaproszenie na festiwal w Kołobrzegu

 

W pierwszym etapie każdego z projektów zostanie wyłoniona grupa finalistów, która otrzyma zaproszenie do udziału w czterodniowych pracowniach podczas 27. edycji festiwalu TransPort Literacki w Kołobrzegu między 22 a 25 września 2022 roku. Do połowy października wybrani zostaną – przez prowadzących zajęcia oraz redakcję Biura Literackiego po rekomendacji uczestników – laureatki i laureaci poszczególnych projektów książkowych, którzy otrzymają bezpłatne redakcyjne wsparcie w trakcie prac nad swoją książką, która zostanie wydana w Biurze Literackim w 2022 lub 2023 roku.

 

Z kolei uczestnicy Połowu będą mogą liczyć na prezentacje w biBLiotece oraz publikacje w almanachu, który jest przygotowaniem do książkowego debiutu. Osoby, które nie znajdą się w wąskim finale Połowu, zostaną wyróżnione zaproszeniem do udziału w zajęciach przygotowujących do pracy w kolejnej edycji naborów. Odbędą się one w ramach dwóch grup: „Pracownia otwarta wierszem” i „Pracownia otwarta prozą”. Osoby, które prześlą swoje zgłoszenie, o wynikach naboru zostaną poinformowane mailowo do końca maja 2022 roku.

 

Do którego z projektów wysłać swoje zgłoszenie

 

Dla osób przed debiutem książkowym uruchomiony został Połów. Projekt dla poetów poprowadzą Dawid Mateusz i Jakub Skurtys, dla prozaików zaś Adam Kaczanowski i Jakub Kornhauser. Dla laureatek i laureatów poprzednich Połowów oraz konkursu Bierezina przygotowane zostały projekty „Pierwsza książka wierszem” i „Pierwsza książka prozą”. Zajęcia w tych pracowniach poprowadzą Joanna Mueller i Dariusz Sośnicki. Projekt „Druga książka wierszem” adresowany jest do osób po debiucie książkowym. Za zajęcia odpowiedzialny będzie Kacper Bartczak.

 

„Kolejna książka wierszem” koordynowana przez Dawida Kujawę to projekt dla osób mających na koncie dwie książki lub więcej. Po raz pierwszy zostanie uruchomiony także projekt „Druga książka prozą”, za który odpowiedzialna będzie Katarzyna Jakubiak. Został on przygotowany z myślą o osobach po debiucie książkowym. „Pracownie otwarte” poprowadzą m.in.: Anna Adamowicz, Aleksandra Grzemska, Elżbieta Łapczyńska i Karol Maliszewski. Pełny wykaz tegorocznych projektów wygląda następująco:

 

Połów. Poetyckie debiuty 2022

Połów. Prozatorskie debiuty 2022

Pierwsza książka wierszem 2022

Druga książka wierszem 2022

Kolejna książka wierszem 2022

Pierwsza książka prozą 2022

DRUGA książka prozą 2022

 

 W jaki sposób przesłać swoje propozycje

 

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz (link w komentarzu) w nieprzekraczalnym terminie 4 marca 2022 roku do godziny 23:59. Każdy będzie mógł przesłać maksymalnie dwie odrębne propozycje do jednego projektu. To nowość, gdyż dotąd była to jedna propozycja. A zatem jeśli ktoś ma dwie niewydane jeszcze książki, to może je zgłosić w tegorocznym naborze. Podobnie jak w poprzednich latach aplikować można do dwóch projektów, ale w przypadku dostania się do obu będzie trzeba wybrać jeden z nich.

 

Warunkiem rozpatrzenia każdego pojedynczego zgłoszenia jest – podobnie jak w poprzednich latach – wniesienie na konto 71 1050 1575 1000 0022 7732 9062 opłaty w wysokości 50 zł na pokrycie wszystkich kosztów związanych z lekturą, oceną nadesłanego tekstu oraz obsługą naboru. Niekompletne lub niespełniające kryteriów zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. Błędnie zgłoszone propozycje po mailowej konsultacji z autorką lub autorem zostaną przypisane do właściwego projektu. Wysyłka jest jednoznaczna z akceptacją wszystkich warunków projektu zawartych w tym ogłoszeniu.

 

Przebieg zajęć

 

Szczegółowe informacje dotyczące każdej z pracowni znajdują się na stronach projektów. Uczestnicy we własnym zakresie pokryją koszt noclegów, posiłków oraz dojazdu do Kołobrzegu. W trakcie wspólnych prac uczestników zajęć omówiony i poddany dyskusji będzie każdy zgłoszony tekst. Finalista projektu będzie mógł liczyć na słowną ocenę swojej literackiej propozycji również ze strony osoby prowadzącej zajęcia. Poszczególni prowadzący mogą (choć nie należy to do ich obowiązków) dodatkowo zaproponować indywidualne konsultacje.

 

Zajęcia we wszystkich grupach, za wyjątkiem tych działających w ramach „Pracowni otwartych”, rozpoczną się w formie online na kilka tygodni przed spotkaniem finalistów w trakcie 27. edycji festiwalu TransPort Literacki w Kołobrzegu między 22 a 25 września 2022 roku. Warunkiem znalezienia się na liście laureatów projektu będzie – podobnie jak w poprzednich latach – osobisty udział w warsztatach. Łączny czas zajęć online będzie nie mniejszy niż cztery godziny. Zajęcia w pracowniach podczas festiwalu potrwają nie mniej niż siedem godzin.

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych warunków. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres: akcje@biuroliterackie.pl. Najważniejsze informacje przesyłane będą także bezpośrednio do każdego zgłaszającego drogą mailową na wskazany adres.

 

Wyślij swoje zgłoszenie

Dołącz do wydarzenia na FB

projekty