Połów. Poetyckie debiuty 2023

Piszesz wiersze? Jesteś przed debiutem książkowym? Chcesz sprawdzić wartość literacką swoich tekstów? Weź udział w 18. edycji projektu „Połów. Poetyckie debiuty 2023”, za sprawą którego do poezji polskiej trafiło wielu uznanych dzisiaj autorów i autorek. „Połów”, realizowany nieprzerwanie od 2005 roku w ramach najstarszego festiwalu literackiego w Polsce, ma na celu zauważenie i wyróżnienie najciekawszych twórców i twórczyń oraz ułatwienie im literackiego startu. Jest jedyną formą wydania w Biurze Literackim debiutanckiego tomiku poetyckiego.

 

Pełne zgłoszenie oprócz dziesięciu reprezentacyjnych dla całościowego projektu wierszy musi zawierać „Konspekt”, w którym zostaną zaprezentowane motywy główne i zagadnienia tematyczne łączące poszczególne teksty w spójną całość. Należy sprecyzować, ile mniej więcej utworów znajdzie się w książce, zaznaczyć, ile jest już gotowych, a także napisać, co zmienią te, których nie ma w zestawie. Ponadto w „Konspekcie” autorki i autorzy powinni wskazać, czym ich książka odróżnia się na tle innych współcześnie wydawanych tomików poetyckich.

 

Każda osoba może przesłać maksymalnie dwie propozycje książkowe. Zgłoszenia (każdy projekt osobno) przyjmowane są poprzez formularz do 31 stycznia 2023 roku do godziny 23:59. Wysyłka jest jednoznaczna z akceptacją wszystkich warunków projektu zawartych w niniejszym ogłoszeniu. Warunkiem rozpatrzenia każdego zgłoszenia jest wniesienie na konto 71 1050 1575 1000 0022 7732 9062 opłaty w wysokości 75 zł na pokrycie kosztów związanych z lekturą, oceną nadesłanego tekstu oraz obsługą naboru. Niekompletne lub niespełniające kryteriów zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

 

Do udziału w finale „Połowu”, czyli do „Pracowni poetyckich debiutów”, zaproszenie otrzyma dwanaście osób, których książki zostaną uznane za najbardziej interesujące, mające realne szanse na wydanie w Biurze Literackim. Kolejnej grupie zostanie zaproponowany udział w „Pracowni otwartej wierszem”, ukierunkowanej na rozwijanie projektów książkowych, tak by w kolejnym naborze zwiększyć ich szanse na znalezienie się w finałowej dwunastce. Zmienia się także sposób pracy w obu pracowniach, które będą teraz miały trzy etapy.

 

Pierwszy etap to zajęcia online (minimum trzy spotkania) – rozpoczną się one już w maju i potrwają do września. Drugim etapem będą zajęcia na żywo w trakcie TransPortu Literackiego 28, odbywającego się między 21 a 24 września 2023 roku w Kołobrzegu (cztery sesje, dzień po dniu, łącznie trwające nie mniej niż osiem godzin). Trzeci etap to indywidualna praca nad książką: odniesienie się do uwag otrzymanych podczas zajęć od osoby prowadzącej oraz innych uczestników i uczestniczek pracowni, ewentualne przeformułowanie projektu oraz przesłanie nowej wersji do 31 października 2023 roku.

 

Co ważne, na każdym kolejnym etapie – tak w „Pracowni poetyckich debiutów”, jak i w „Pracowniach otwartych wierszem” – praca będzie przebiegać na aktualizowanych wersjach książek, a nie, jak dotychczas bywało, na zgłoszonych w ramach naboru zestawach. Sposób archiwizowania i dostępu do aktualnych wersji maszynopisów zostanie wypracowany wspólnie przez uczestników i osobę prowadzącą. Przedstawiając kolejne wersje książki, autor lub autorka zgadzają się, by były one dostępne dla realizatorów projektu oraz pozostałych osób z grupy.

 

Na początku listopada 2023 roku zostanie wyłoniona piątka laureatek i laureatów 18. edycji „Połowu”. Z każdą z osób wydawnictwo podpisze umowę z intencją dalszej współpracy, w tym publikacji debiutanckiej książki. Autorka lub autor będą mieli zagwarantowaną prezentację swojej twórczości, ze szczególnym uwzględnieniem nagrodzonej książki, w Magazynie Literackim biBLioteka, w almanachu Połów. Poetyckie i prozatorskie debiuty 2023 oraz podczas specjalnego wydarzenia w trakcie festiwalu TransPort Literacki 29 w 2024 roku.

 

Najważniejszą formą wsparcia dla autorek i autorów będzie praca nad książkami między grudniem 2023 a październikiem 2024 roku. Opiekę nad projektem przejmie Joanna Mueller, która będzie redaktorką prowadzącą 18. „Połów” (od maja 2023 do listopada 2024 roku). Będzie ona uczestniczyła w wyborze finałowej dwunastki, poprowadzi zajęcia, wskaże finałową piątkę, z którą następnie podejmie prace redakcyjne, ponadto będzie odpowiedzialna za prezentacje w biBLiotece i almanachu oraz na festiwalu, weźmie też udział w wyborze książek do wydania i podejmie się ich redakcji.

 

Prowadzący „Pracownie otwarte wierszem” (nazwiska zostaną podane w maju 2023 roku) na finał projektu w listopadzie 2023 roku wyróżnią jedną osobę ze swojej grupy prezentacją w Magazynie Literackim biBLioteka, z laudacją stanowiącą rekomendację książki przy naborze do kolejnej edycji „Połowu”. sami autorzy mogą uznać, że wolą zgłosić się w tym roku do „Pracowni otwartej prozą”, a nie do „Połowu”, i w tej właśnie pracowni nadawać kształt swoim przyszłym książkom poetyckim.

 

Ponieważ projekty wydawnicze i pracownie są samofinansujące się, to koszt udziału we wszystkich trwających łącznie pół roku etapach „Połowu” został skalkulowany na poziomie 500 zł. Ponoszony jest przez zaproszone do udziału w projekcie osoby w jednej lub dwóch ratach. Pierwsza powinna zostać uiszczona przed pierwszymi zajęciami online w maju, druga do końca sierpnia, przed warsztatami na żywo. Możliwa jest także jednorazowa opłata przed pierwszymi zajęciami. W uzasadnionych przypadkach (osoba małoletnia lub w trudnej sytuacji finansowej) nie będzie pobierana opłata.

 

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi między 23 marca a 30 kwietnia 2023 roku na facebookowym profilu Biura Literackiego oraz poprzez wiadomość mailową przesłaną na adres ze zgłoszenia. Warunkiem znalezienia się na liście laureatów projektu będzie jak zawsze osobisty udział w drugim etapie, czyli w zajęciach w ramach TransPortu Literackiego 28. Przypominamy, że uczestnicy we własnym zakresie pokryją koszt noclegów, posiłków oraz dojazdu na miejsce wydarzenia. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych warunków.

 

Na co mogą liczyć autorki i autorzy współpracujący z Biurem Literackim? Książki publikowane są równolegle w dwóch formatach – w wersji papierowej i jako e-book. Wydawane są bez finansowego wkładu autora, z którym wydawnictwo dzieli się zyskami ze sprzedaży każdego egzemplarza. Mają zapewnioną szeroką dystrybucję, docierają do księgarń w całej Polsce, wszystkich głównych sieci i sklepów internetowych. Około 20 procent nakładu stanowią egzemplarze dla recenzentów, jurorów nagród literackich, a także tłumaczy i wydawców zagranicznych.

 

Każdy tytuł ma wyznaczoną z bardzo dużym wyprzedzeniem datę premiery w księgarniach. W tygodniu po ukazaniu się książki wydawnictwo zapewnia premierze recenzje, rozmowę z autorem lub autorką, komentarze, prezentacje fragmentów. Do tego dochodzą zarejestrowane w profesjonalny sposób czytania z udziałem wybitnych muzyków, filmowa rozmowa wokół książki i profesjonalna sesja zdjęciowa. Drugim obok premiery najważniejszym momentem dla książki jest prezentacja w trakcie festiwalu, w którym uczestniczy kilkusetosobowa publiczność z kraju i zagranicy.

 

18. edycja projektu „Połów. Poetyckie debiuty 2023” stanowi część
festiwalu TransPort Literacki 28, który jest realizowany we współpracy z miastem Kołobrzeg, samorządem Pomorza Zachodniego oraz Unią Europejską w ramach programu Kreatywna Europa. Wszelkie dodatkowe informacje na temat projektu będą pojawiać się na profilu Biura Literackiego na Facebooku. Ponadto najważniejsze informacje przesyłane będą drogą mailową. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres: akcje@biuroliterackie.pl.


Wyślij swoje zgłoszenie
Dołącz do TransPortowej grupy

projekty