Połów. Prozatorskie debiuty 2022

 

Piszesz opowiadania albo powieść? Spróbuj swoich sił w kolejnej edycji projektu wydawniczego Biura Literackiego „Połów. Prozatorskie debiuty 2022” skierowanego do prozaików i prozaiczek, którzy nie mają jeszcze w swoim dorobku książki. Celem przedsięwzięcia jest zauważenie oraz wyróżnienie najciekawszych twórców i twórczyń oraz ułatwienie im literackiego startu. W finale projektu znajdzie się 15–30 osób podzielonych na dwie grupy. Zajęcia z pierwszą poprowadzi Adam Kaczanowski, a z drugą Jakub Kornhauser.

 

Finaliści otrzymają szansę na wejście do wąskiego grona laureatów projektu (4–8 osób), których twórczość zostanie zaprezentowana w Magazynie Literackim biBLioteka, w almanachu „Połów. Prozatorskie debiuty 2022” i w trakcie festiwalu Biura Literackiego. Działania te będą wstępem do pracy nad pierwszymi książkami. Projekt ten to jedyna forma nawiązania współpracy, a następnie ewentualnego wydania książki w serii Proza, gdzie zadebiutowali wcześniej m.in. Tadeusz Dąbrowski, Julia Fiedorczuk, Katarzyna Jakubiak, Elżbieta Łapczyńska, Marta Sokołowska i Filip Zawada.

 

Warunkiem znalezienia się na liście laureatów projektu będzie osobisty udział w zajęciach. Uczestnicy we własnym zakresie pokryją koszt noclegów, posiłków oraz dojazdu na miejsce wydarzenia. Łączny czas zajęć online będzie nie mniejszy niż 4 godziny. Warsztaty podczas festiwalu potrwają nie mniej niż 6 godzin. Wybrane osoby, które nie znajdą się w finale projektu, zostaną wyróżnione zaproszeniem do „Pracowni otwartych prozą”, mających na celu przygotowanie autorów i autorek do udziału w kolejnej edycji Połowu.

 

Zajęcia rozpoczną się w formie online na kilka tygodni przed spotkaniem finalistów w trakcie festiwalu (termin i miejsce zostaną podane po ministerialnej decyzji o przyznaniu bądź nieprzyznaniu wydarzeniu dotacji). W trakcie wspólnych prac uczestników zajęć omówiony i poddany dyskusji będzie każdy zgłoszony tekst. Finalista projektu będzie mógł liczyć na słowną ocenę swojej literackiej propozycji również ze strony osoby prowadzącej zajęcia. Laureaci projektu otrzymają także bezpłatne redakcyjne wsparcie w trakcie prac nad ostateczną wersją przesłanego zestawu.

 

Koszt udziału w zajęciach online i na żywo uzależniony będzie od uzyskania ministerialnej dotacji na festiwal. W przypadku braku takiego wsparcia każdy zgłaszający się do udziału w projekcie musi liczyć się z opłatą w wysokości 250 zł, której wniesienie na minimum 7 dni przed zajęciami online będzie jednocześnie potwierdzeniem udziału w projekcie. W przypadku otrzymania ministerialnej dotacji na poziomie pozwalającym na realizację zajęć uczestnicy nie będą ponosić żadnych kosztów poza noclegami, posiłkami i dojazdem na miejsce wydarzenia.

 

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz (link poniżej) do 4 marca  2022 roku do godziny 23:59.

 

Każdy może przesłać dwa odrębne zestawy tekstów. Jeden zestaw to albo trzy opowiadania, albo fragment powieści o łącznej długości nieprzekraczającej 15 stron znormalizowanego maszynopisu. Ponadto obowiązkowo należy dołączyć konspekt zawierający podstawowe informacje o przesłanych tekstach: podejmowany temat, na czym polega ich nowatorstwo i dlaczego publikacja pasuje do profilu serii prozatorskiej wydawanej przez Biuro Literackie. Przed złożeniem propozycji na pewno warto zapoznać się z profilem wydawnictwa, a w szczególności z książkami wydawanymi w serii Proza. Wysyłka jest jednoznaczna z akceptacją wszystkich warunków projektu zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

Organizator projektu Biuro Literackie zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych warunków. Osoby, które zadeklarują udział w projekcie, o wynikach naboru zostaną poinformowane mailowo do końca maja 2022 roku. Wszelkie dodatkowe informacje na temat projektu pojawiać się będą na profilu Biura Literackiego na Facebooku. Ponadto najważniejsze informacje przesyłane będą drogą mailową. By znaleźć się na ostatecznej liście uczestników, konieczne będzie także wypełnienie deklaracji udziału. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres: akcje@biuroliterackie.pl.

 

Wyślij swoje zgłoszenie

Dołącz do wydarzenia

projekty