PRACOWNIA GRAFICZNA: Projektowanie książek i okładek

BL Info 2018.05.10 Pracownia graficzna__www_top

 

Jesteś autorem okładek, projektujesz książki? Chcesz skonfrontować swoją wiedzę z ekspertami i zdobyć nowe umiejętności? Weź udział w Pracowni graficznej Stacji Literatura 23 oraz w Wyszehradzkim Forum Literackim odbywającym się pod hasłem „Book Design”. Skorzystaj z okazji pracy pod okiem czwórki wybitnych ilustratorów i projektantów książek z Czech, Słowacji, Węgier i Polski, którą reprezentować będzie Iwona Chmielewska.

 

Wyślij do 31 maja swoje zgłoszenie składające się z biogramu wraz z linkiem do strony internetowej z Twoimi pracami oraz portfolio w postaci pliku PDF o wielkości nie większej niż 10 MB na adres mailowy akcje@biuroliterackie.pl, tytułując list PRACOWNIA GRAFICZNA 2018. Prosimy, by w portfolio znalazł się wykaz wykonanych okładek wraz z informacją o wydawcach oraz ewentualnymi rekomendacjami dotychczasowych zleceniodawców. Niekompletne i przesłane po terminie zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

 

Do udziału w Pracowni zaprosimy tylko osiem osób z Czech, Polski, Słowacji i Węgier, tak by jeden wykładowca mógł indywidualnie pracować wyłącznie z dwoma grafikami. W zależności od liczby i jakości zgłoszeń dopuszczamy możliwość, że wybór finalistów poprzedzi dodatkowe zadanie w postaci zaprojektowania okładek, które będą jedocześnie punktem wyjścia do dalszych prac podczas zajęć warsztatowych. Wysyłka zgłoszenia jest jednoznaczna z deklaracją udziału w zajęciach w ramach Pracowni Stacji Literatura 23 w dniach 13–15 września 2018 roku.

 

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres: akcje@biuroliterackie.pl. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie wydarzenia wydarzenia . Stacja Literatura to najstarszy polski festiwal literacki organizowany od 1996 roku w Legnicy, we Wrocławiu, a od 2016 roku w Stroniu Śląskim i Siennej. Organizatorem imprezy i Pracowni jest wydawnictwo Biuro Literackie, najczęściej nagradzana w Polsce oficyna literacka, wyróżniana także wielokrotnie za projekty graficzne książek. Projekt współfinansowany jest przez Fundusz Wyszehradzki.

projekty