PRACOWNIA SPOŁECZNA: Uchodźcy

Stacja_Literatura_GRAFIKI_32

 

Jesteś członkiem organizacji pozarządowych, pracujesz w sektorze kultury bądź w samorządzie lokalnym, bliskie są Ci zagadnienia społeczne? Dołącz do Pracowni Społecznej podczas Stacji Literatura 23 i skorzystaj z okazji do rozmowy, wymiany doświadczeń i wiedzy na temat pracy z uchodźcami w międzynarodowym gronie. Zajęcia w języku angielskim poprowadzą Alexandra Büchler i Mazen Maarouf.

 

Wyślij swoje zgłoszenie składające się z biogramu wraz z informacjami o realizowanych projektach bądź z krótkim uzasadnieniem, dlaczego tematyka Pracowni jest Ci bliska na adres mailowy aolszewska@biuroliterackie.pl. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod tym samym adresem mailowym. Liczba miejsc ograniczona. O udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Podczas zajęć omówione zostaną międzykulturowe doświadczenia uczestników, w celu wspólnego poszukiwania takich sposobów zarządzania kulturą, które odzwierciedlałyby ostatnie zmiany demograficzne i społeczno-polityczne, uwzględniające rosnącą obecność uchodźców i imigrantów, w tym pisarzy i artystów-uchodźców. Burzliwe czasy, w obliczu których stoi Europa, naznaczona wzrostem nacjonalistycznej retoryki antyimigracyjnej, domagają się kreatywnych spotkań angażujących pisarzy i społeczności imigrantów. Okazją do takiego spotkania będzie Pracownia.

 

Alexandra Büchler jest dyrektorką Literature Across Frontiers. Tłumaczka, redaktorka, aktywnie działająca w sektorze kultury od ponad dwudziestu pięciu lat. Zajmuje się głównie literaturą i przekładem, inicjuje europejską wymianę i współpracę kulturalną. Przetłumaczyła kilkadziesiąt książek poetyckich i prozatorskich, wiele antologii oraz publikacji z zakresu sztuki audiowizualnej i architektury.

 

Mazen Maarouf jest pisarzem, poetą, tłumaczem i dziennikarzem. Urodził się w Bejrucie w rodzinie palestyńskich uchodźców, którzy musieli uciekać z Tal el-Zaatar na początku libańskiej wojny domowej. Opublikował trzy zbiory poezji, które zostały już przetłumaczone na kilka języków. W 2015 roku wydał świetnie przyjęty debiutancki zbiór opowiadań Dowcipy dla strzelców. Oprócz tego pisze recenzje oraz tłumaczy na język arabski. Mieszka w Reykjaviku i Bejrucie.

 

Stacja Literatura to najstarszy polski festiwal literacki organizowany od 1996 roku w Legnicy, we Wrocławiu, a od 2016 roku w Stroniu Śląskim i Siennej. Organizatorem imprezy Biuro Literackie, a Pracownia Społeczna realizowana jest w ramach projektu Literary Europe Live Plus współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa” we współpracy z Literature Across Frontiers.

projekty