PRACOWNIA OTWARTA WIERSZEM: Przed debiutem poetyckim

Stacja_Literatura_GRAFIKI_16

 

Zajęcia są przeznaczone dla poetów przygotowujących się do debiutu, których wiersze zostały docenione w ramach czternastej edycji Połowu. Wyboru finalistów dokona redakcja Biura Literackiego spośród osób, które nadeślą swoje zgłoszenia do Pracowni twórczej.

 

Warsztaty potrwają cztery dni (łącznie 7 godzin) podczas Stacji Literatura 24 w dniach 12–15 września 2019 roku. Poprowadzi je Karol Maliszewski. Zajęcia skupią się na doskonaleniu warsztatu i praktycznych umiejętnościach komponowania zestawów wierszy.

 

Organizator projektu Biuro Literackie zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych warunków. Osoby, które zadeklarują udział w projekcie, zostaną o nich poinformowane mailowo. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres: akcje@biuroliterackie.pl.

projekty