PRACOWNIA OTWARTA PROZĄ: Przed debiutem prozatorskim

Stacja_Literatura_GRAFIKI_14

 

Zajęcia są przeznaczone dla prozaików przygotowujących się do debiutu, których teksty zostały dostrzeżone w ramach projektu Przed debiutem prozatorskim. Wyboru finalistów dokona redakcja Biura Literackiego spośród osób, które nadeślą swoje zgłoszenia do Pracowni opowieści, a które nie znajdą się w finale tego projektu.

 

Warsztaty potrwają cztery dni (łącznie 7 godzin) podczas Stacji Literatura 24 w dniach 12–15 września 2019 roku w Siennej i Stroniu Śląskim. Zajęcia skupią się na doskonaleniu warsztatu i zdobywaniu praktycznych umiejętności przygotowywania książek.

 

Organizator projektu Biuro Literackie zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych warunków. Osoby, które zadeklarują udział w projekcie, zostaną o nich poinformowane mailowo. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres: akcje@biuroliterackie.pl.

projekty