Pracownia krytyczna 2023

 

Piszesz recenzje? Prowadzisz podcasty lub programy na YouTube? Redagujesz profile, strony poświęcone sztuce, w szczególności książkom i życiu literackiemu? Marzysz o pracy w redakcji literackiej lub zajmującej się kulturą? Weź udział czterodniowych zajęciach Pracowni krytycznej. Warsztaty dla wybranej w ramach niniejszego naboru grupy zostaną poprowadzone przez uznanych krytyków i krytyczki, dziennikarzy i dziennikarki oraz wykładowców i wykładowczynie. Szczegółowy program zostanie zaprezentowany 17 maja 2023 roku. Zaplanowano łącznie cztery sesje warsztatowe. Pierwsza odbędzie się w czwartek 21 września w godzinach 17:00–19:00. Kolejne zajęcia – w piątek i sobotę (9:00–11:00), a finałowe w niedzielę (9:00–12:00). O wyborze będzie decydować Twoje portfolio.

 

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz (link poniżej). Przy wyborze uczestniczek lub uczestników decydująca będzie kolejność zgłoszeń. Każde powinno składać się opisu działalności osoby aplikującej wraz z linkami odsyłającymi do konkretnych stron i materiałów audio oraz wideo. Warunkiem rozpatrzenia propozycji jest wniesienie na konto 71 1050 1575 1000 0022 7732 9062 opłaty w wysokości 75 zł na pokrycie kosztów związanych z przeglądem i oceną nadesłanego zgłoszenia oraz obsługą naboru. Niekompletne lub niespełniające kryteria zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. Koszt udziału w zajęciach poprzedzonych spotkaniem online to 750 zł. Ponoszony jest przez osobę zaproszoną do udziału w projekcie do końca sierpnia. W uzasadnionych przypadkach kwota może ulec zmniejszeniu. Osoby zakwalifikowane ponoszą także we własnym zakresie koszty noclegów, posiłków i dojazdu na miejsce wydarzenia.

 

Pracownia krytyczna jest częścią TransPortu Literackiego 28. Organizator festiwalu Biuro Literackie zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych warunków. Osoby, które zadeklarują udział w projekcie, o wynikach naboru zostaną poinformowane mailowo do końca kwietnia 2023 roku. Wszelkie dodatkowe informacje na temat projektu będą pojawiać się na profilu Biura Literackiego na Facebooku. Ponadto najważniejsze informacje będą przesyłane drogą mailową. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres: pracownie@biuroliterackie.pl. Festiwal realizowany jest we współpracy z miastem Kołobrzeg, samorządem Pomorza Zachodniego oraz Unią Europejską w ramach programu Kreatywna Europa.

 

Wyślij swoje zgłoszenie
Dołącz do TransPortowej grupy

projekty