Pracownia księgarska 2020: Książka w sieci

Stacja_Literatura_25_-_Ksiazka w sieci 2020__www

Biuro Literackie zaprasza wyróżniające się księgarnie oraz najbardziej aktywnych sprzedawców książek do udziału w projekcie szkoleniowym, który ma na celu sprowokowanie dyskusji na temat wykorzystywania możliwości internetu i mediów społecznościowych do prezentowania ambitnej literatury, a także spożytkowanie dobrodziejstw sieci do rozwijania działalności stacjonarnej oraz zwiększenia dostępu do książki w jej wszystkich formatach.

 

Konkurencyjność rzeczywistości wirtualnej i rosnąca liczba internetowych sklepów z książkami przyczyniły się do upadku wielu księgarni stacjonarnych. Promowanie literatury (a także księgarni jako instytucji literackich) w sieci jest więc dzisiaj koniecznością i wyzwaniem. Tematem tym podczas sesji o charakterze wykładowo-warsztatowym zajmą się specjaliści z branży, osoby współpracujące z księgarniami stacjonarnymi na co dzień i promujące – również w mediach – księgarnie kameralne.

 

Podczas warsztatów uczestnicy będą dokonywali przeglądu najciekawszych internetowych czasopism i portali. Wraz z prowadzącymi odpowiedzą na wiele pytań. W jaki sposób wyszukiwać niekomercyjną literaturę, w tym poezję, w sieci? Jak funkcjonuje poezja w portalach społecznościowych? Czym jest skuteczna kampania w mediach społecznościowych? Jak media społecznościowe mogą pomóc w sprzedaży książek z poezją? Jaka jest perspektywa autora, a jaka tłumacza? Na czym najbardziej zależy twórcom? Jaką wagę przywiązują do internetu i obecności książek w sieci?

 

To tylko niektóre z kwestii, które zostaną przedyskutowane podczas zajęć. Dzięki dotacji ministerialnej z programu „Partnerstwo dla książki” udział księgarzy w zajęciach będzie bezpłatny. Biuro Literackie pokryje koszty trzech noclegów wraz z wyżywieniem (10-13 września 2020). By wziąć udział w szkoleniu, należy do 31 maja przesłać na adres mailowy akcje@biuroliterackie.pl zgłoszenie zawierające deklarację chęci udziału (wraz z danymi: nazwa księgarni, telefon kontaktowy). Wiadomość należy zatytułować: „Książka w sieci”.

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

projekty