PRACOWNIA PRZEKŁADOWA: Tłumacz z uczelni

Stacja_Literatura_24_-_Przekładowa_2_www_top

Jesteś tłumaczem/tłumaczką? Interesujesz się współczesną literaturą: anglojęzyczną, francuską, iberoamerykańską i katalońską oraz węgierską? Chcesz sprawdzić swoje umiejętności? Poprawić warsztat? Weź udział w Pracowni przekładowej Stacji Literatura 24 między 12 a 15 września 2019 roku (cztery dni, łącznie 7 godzin zajęć).

 

Zaplanowane zostały zajęcia i konsultacje indywidualne pod okiem wybitnych tłumaczy: Hanny Igalson-Tygielskiej, Anny Sawickiej, Elżbiety Sobolewskiej i Tadeusza Sławka. Mają mieć one kameralny charakter. Przyjętych zostanie maksymalnie 16 osób – do każdego z wykładowców po trzy lub cztery osoby.

 

Projekt przeznaczony jest wyłącznie dla studentów lub doktorantów wydziałów filologicznych powyższych języków. Warunkowo do udziału w pracowni mogą być dopuszczeni niedawni absolwenci (z poprzedniego roku akademickiego). O wyborze będą decydować próbne przekłady poetyckie lub prozatorskie.

 

Propozycje przyjmowane są poprzez formularz (link poniżej) do 8 lipca 2019 roku. Każde zgłoszenie powinno składać się z 10 wybranych wierszy lub dwóch opowiadań albo fragmentu powieści o łącznej długości nieprzekraczającej 10 stron znormalizowanego maszynopisu. Należy także dołączyć biogram przekładanego autora. Każdy może przesłać wyłącznie jeden zestaw tekstów. Wysyłka zgłoszenia jest jednoznaczna z akceptacją wszystkich warunków projektu zawartych w niniejszym ogłoszeniu. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Organizator projektu Biuro Literackie zastrzega sobie możliwość zmian powyższych warunków. Osoby, które zadeklarują udział w projekcie, zostaną o nich poinformowane mailowo. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres: akcje@biuroliterackie.pl.

 

Wyślij swoje zgłoszenie
Formularz

projekty