Tłumacz z uczelni 2020 / dodatkowy nabór

Stacja_Literatura_25_-_Tlumacz z uczelni 2020 dodatkowy nabor__www

Jesteś tłumaczem/tłumaczką? Interesujesz się współczesną literaturą serbską i bośniacko-chorwacką albo ukraińską? Chcesz sprawdzić swoje umiejętności? Poprawić warsztat? Weź udział w projekcie „Tłumacz z uczelni” realizowanym podczas Stacji Literatura 25 między 10 a 13 września 2020 roku w Stroniu Śląskim i Siennej. Zaplanowane zostały zajęcia i konsultacje indywidualne pod okiem wybitnych tłumaczy: Kingi Siewior oraz Bohdana Zadury. Będą one tradycyjnie miały kameralny charakter. Do każdej z osób prowadzących przypisanych zostanie troje lub czworo uczestników.

 

Projekt przeznaczony jest wyłącznie dla studentów/studentek lub doktorantów/doktorantek wydziałów filologicznych powyższych języków. Warunkowo do udziału w pracowni mogą być dopuszczeni niedawni absolwenci (z poprzedniego roku akademickiego). O wyborze będą decydować próbne przekłady poetyckie lub prozatorskie. Propozycje przyjmowane są poprzez formularz (link poniżej) do 31 maja 2020 roku. Każde zgłoszenie powinno składać się z 10 wybranych wierszy lub dwóch opowiadań albo fragmentu powieści o łącznej długości nieprzekraczającej 10 stron znormalizowanego maszynopisu. Należy także dołączyć biogram przekładanego autora. Każdy może przesłać wyłącznie jedno zgłoszenie.

 

Niespełniające kryteriów zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. Warunkiem rozpatrzenia maszynopisu jest wniesienie na konto 71 1050 1575 1000 0022 7732 9062 opłaty w wysokości 25 zł na pokrycie kosztów związanych z lekturą, oceną nadesłanego tekstu oraz obsługą projektu. Osoby, które zadeklarują udział w projekcie, o wynikach naboru zostaną poinformowane mailowo do 15 czerwca 2020 roku. Organizator projektu Biuro Literackie zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych warunków. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres: akcje@biuroliterackie.pl.

 

Wyślij swoje zgłoszenie

projekty