Wydaj książkę przekładową 2024

 

Zajmujesz się przekładem literackim? Poezji, prozy i książek dla dzieci? Chcesz dołączyć do grona tłumaczek i tłumaczy współpracujących z Biurem Literackim? Zaproponować książkę do nowego projektu translatorskiego, który będzie prezentowany na festiwalu TransPort Literacki w latach 2025–2027? Wyślij swoją propozycję wydawniczą poprzez formularz dostępny na tej stronie. Koniecznie dodaj „Konspekt”, w którym zaprezentujesz w kilku zdaniach proponowaną przez siebie książkę oraz jej autorkę lub autora. Wskaż, dlaczego wybrane dzieło powinno być opublikowane przez nasze wydawnictwo, a autor/autorka zaproszeni na festiwal.

 

W ramach niniejszego naboru interesują nas wyłącznie opublikowane po raz pierwszy po 2020 roku książki poetyckie oraz prozatorskie autorek i autorów z następujących języków i krajów: Albania, Armenia, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kosowo, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Tunezja, Ukraina, Węgry, Włochy.

 

Ponadto zagadnienia, obszar tematyczny i opowiadana historia każdej z książek muszą być osadzone w ostatnich kilku latach. Prawa do polskiego wydania książki mają być wolne i możliwe do pozyskania przez Biuro Literackie. Zależy nam autorach i autorkach żyjących, tak by możliwe było zaproszenie ich na festiwal. W polu „Konspekt” należy także określić swoje oczekiwania finansowe związane z przekładem, czyli wskazać stawkę za jeden przekładany arkusz książki. W polu „Biogram” należy umieścić noty biograficzne: swoją oraz rekomendowanego autora lub rekomendowanej autorki.

 

Każda osoba może przesłać maksymalnie trzy propozycje książkowe w ramach jednego terminu naboru. Zgłoszenia (każdy projekt osobno) przyjmowane są w tej edycji naboru w dwóch terminach. Pierwszy do 30 listopada 2023 roku do godziny 23:59 – z myślą o osobach, które chcą opublikować książkę w pierwszej połowie 2024 roku. Drugi do 31 stycznia 2024 roku do godziny 23:59 – z myślą o osobach, których książki mogą zostać opublikowane w drugiej połowie 2024 roku.

 

Wysyłka jest jednoznaczna z akceptacją wszystkich warunków projektu zawartych w niniejszym ogłoszeniu. Warunkiem rozpatrzenia każdego zgłoszenia jest wniesienie na konto 71 1050 1575 1000 0022 7732 9062 opłaty w wysokości 75 zł na pokrycie kosztów związanych z lekturą, oceną nadesłanego tekstu oraz obsługą naboru. Niekompletne lub niespełniające kryteriów zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

 

Ogłoszenie wyników w pierwszym terminie naboru nastąpi między 11 a 15 grudnia 2023 roku, w drugim między 7 a 21 marca 2024 roku. W obu przypadkach odbędzie się to poprzez wiadomość mailową przesłaną na adres ze zgłoszenia. Brak przesłanej w tych terminach wiadomości oznaczać będzie, że odstąpiliśmy od wydania książki. Informujemy także, że na żadnym z etapów naboru nie odpowiadamy na pytania na temat losów nadesłanych propozycji. Nie piszemy recenzji wewnętrznych ani nie oceniamy pisemnie zgłoszeń, a po zamknięciu rekrutacji usuwamy propozycję z naszej bazy.

 

Wyślij swoje zgłoszenie
Posłuchaj podcastu o szczegółach tegorocznego naboru
Posłuchaj dlaczego warto wziąć udział w naborze
Dołącz do TransPortowej grupy

 

projekty