Urodzony w 1960 roku. Poeta, prozaik, krytyk literacki. Absolwent filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim. Założyciel Noworudzkiego Klubu Literackiego „Ogma”. Laureat nagród: im. M. Jodłowskiego (1994), im. B. Sadowskiej (1997), im. R. Milczewskiego-Bruna (1999). Nominowany do Nagrody Literackiej Nike za zbiór szkiców krytycznoliterackich Rozproszone głosy. Notatki krytyka (2007). Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Mieszka w Nowej Rudzie.