Karol MALISZEWSKI
Urodzony w 1960 roku. Poeta, prozaik, krytyk literacki. Założyciel Noworudzkiego Klubu Literackiego „Ogma”. Laureat Nagrody im. M. Jodłowskiego (1994), Nagrody im. B. Sadowskiej (1997), Nagrody im. R. Milczewskiego-Bruna (1999). Nominowany do Nagrody Literackiej Nike za zbiór szkiców krytycznoliterackich Rozproszone głosy. Notatki krytyka (2007). Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Mieszka w Nowej Rudzie.

Egzotyczne, bliskie, nasze

03/06/2024 ESEJE

Recenzja Karola Maliszewskiego, towarzysząca premierze książki Killing Kanoko Hiromi Itō w tłumaczeniu Anny Zalewskiej, wydanej w Biurze Literackim 3 czerwca 2024 roku.

WIĘCEJ

Ta ostatnia rozmowa

03/06/2024 O KSIĄŻCE

Rozmowa Jakuba Skurtysa i Karola Maliszewskiego, towarzysząca premierze książki Połów. Poetyckie i prozatorskie debiuty 2023, która ukaże się w Biurze Literackim 29 lipca 2024 roku.

WIĘCEJ

Naturalna wielkość

04/12/2023 ESEJE

Recenzja Karola Maliszewskiego, towarzysząca premierze książki Zeszyt ćwiczeń Joanny Łępickiej, wydanej w Biurze Literackim 4 grudnia 2023 roku.

WIĘCEJ

Przemiany i wulkany

09/10/2023 ESEJE

Recenzja Karola Maliszewskiego, towarzysząca premierze książki Kryptodom Katarzyny Szaulińskiej, wydanej w Biurze Literackim 16 października 2023 roku.

WIĘCEJ

Oddech wypełniony sensem

29/05/2022 ESEJE

Recenzja Karola Maliszewskiego towarzysząca premierze książki towarzysząca premierze książki 100 wierszy wolnych z Ukrainy w tłumaczeniu Bohdana Zadury, wydanej w Biurze Literackim 2 maja 2022 roku.

WIĘCEJ