Andrej Adamowicz
Andrej ADAMOWICZ
Urodził się 23 lutego 1984 roku w Mińsku. Poeta, prozaik. Ukończył studia dziennikarskie na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w Mińsku. Jego wiersze były tłumaczone na języki litewski, rosyjski, ukraiński.

teksty i materiały autora w bibliotece

  • WYDARZENIA Odwiedziny krewnych Zapis całego spotkania autorskiego z udziałem Andreja Adamowicza, Andreja Chadanowicza, Wasyla Machny i Bohdana Zadury podczas Portu Wrocław 2006. więcej