Andrej Adamowicz
Andrej ADAMOWICZ
Urodził się 23 lutego 1984 roku w Mińsku. Poeta, prozaik. Ukończył studia dziennikarskie na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w Mińsku. Jego wiersze były tłumaczone na języki litewski, rosyjski, ukraiński.

teksty i materiały autora w bibliotece

  • wywiady
  • recenzje
  • książki
  • utwory
  • debaty
  • cykle
  • dźwięki
  • nagrania
  • zdjęcia