Anna Kamieńska
Anna KAMIEŃSKA
Urodzona w 1920 roku w Krasnymstawie. Poetka, prozaiczka, krytyk literacki, tłumaczka, eseistka. W jej liczącym ponad osiemdziesiąt pozycji dorobku pisarskim są m.in. zbiory wierszy: Dwie ciemności (1984); książki dla dzieci i młodzieży: Deszczowe lato (1985); szkice: Twarze księgi (1982), a także przekłady m.in. z Owidiusza, Hozjusza, Dantyszka, Tomasza à Kempis, Psalmów, Dory Gabe, Chlebnikowa, Tiutczewa, Nezvala. Do jej najważniejszych dzieł należy Notatnik (cz.1 – 1965-1972; 1982, cz.2 – 1973-1979; 1987). Zmarła w 1986 roku w Warszawie.

teksty i materiały autora w bibliotece