Rafał Rutkowski
Rafał RUTKOWSKI
Urodzony w 1988 roku. Absolwent filologii polskiej i kulturoznawstwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Publikował w „Odrze”, „Akcencie”, „Zeszytach Poetyckich”, „Helikopterze” oraz innych pismach literackich. Mieszka w Lublinie.

teksty i materiały autora w bibliotece