Yari Bernasconi
Yari BERNASCONI
Urodzony w 1982 roku w Lugano. Poeta i krytyk literacki. Zadebiutował plaquette „Lettera da Dejevo” (2009), jest także autorem zbioru wierszy Non è vero che saremo perdonati (w: Undicesimo quaderno italiano di poesia contemporanea, 2012), plaquette Da un luogo vacillante (2013) oraz tomu Nuovi giorni di polvere (2015). Jego teksty ukazały się ponadto w antologiach i czasopismach, m.in. w „Lo Straniero”, „Ground Zero”. Mieszka w niemieckojęzycznej części Szwajcarii.

teksty i materiały autora w bibliotece

  • ANTOLOGIE Szyby są cienkie Fragment książki Szyby są cienkie. Szwajcarskie wiersze włoskojęzyczne w tłumaczeniach polskich poetów, która ukazała się 15 czerwca 2015 roku nakładem Biura Literackiego. więcej