04/05/20

Lśnią światła neonów

Artur Burszta

Strona cyklu

Strona A, strona B
Artur Burszta

Menadżer kultury. Redaktor naczelny i właściciel wydawnictwa Biuro Literackie. W latach 1990-1998 działacz samorządowy. Realizator Niemiecko-Polskich Spotkań Pisarzy (1993-1995). Od 1996 roku dyrektor festiwalu literackiego organizowanego jako Fort Legnica, od 2004 – Port Literacki Wrocław, od 2016 – Stacja Literatura w Stroniu Śląskim, a od 2022 – TransPort Literacki w Kołobrzegu. Autor programów telewizyjnych w TVP Kultura: Poezjem (2008–2009) i Poeci (2015) oraz filmu dokumentalnego Dorzecze Różewicza (2011). Pomysłodawca Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Animator działań integrujących europejskie środowisko literackie. Inicjator krajowych i zagranicznych projektów, z których najbardziej znane to: Komiks wierszem, Krytyk z uczelni, Kurs na sztukę, Nakręć wiersz, Nowe głosy z Europy, Połów. Poetyckie debiuty, Pracownie literackie, Szkoła z poezją. Wyróżniony m.in. nagrodą Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR za „odwagę wydawania najnowszej poezji i umiejętność docierania z nią różnymi drogami do czytelnika” oraz nagrodą Biblioteki Raczyńskich „za działalność wydawniczą i żarliwą promocję poezji”.

 

To miała być zupełnie inne audycja, ale 29 kwietnia zmarł Florian Schneider i to m.in. jemu dedykuję to nasze wspólne spotkanie. Zaczniemy od „Nie będę twoim seks przedmiotem”. Potem lśnić będą „Światła neonów”, „Ja będę królem, Ty będziesz królową”. Następnie czeka nas „Balans na linii, rozdźwięk i rym”, „Odloty nagłe i wstydliwe” i „Jesteś zbyt piękna, by być prawdziwa”. Na koniec dowiemy się, że „Świat to wampir, posłany na drenaż” ale „Cnotliwe serce sprawi, że szare niebo stanie się niebieskie”.