debaty / KSIĄŻKI I AUTORZY

73. rocznica

Adam Poprawa

Głos Adama Poprawy w debacie "Czy Nobel zasłużył na Różewicza?".

strona debaty

Czy Nobel zasłużył na Różewicza?

Artur Burszta opowiadał w maju ubiegłego roku o planach różewiczowskich na ten rok, to znaczy o pomysłach kulturalnego poświętowania jubileuszu poety. Wspomniał o roboczym tytule któregoś ze spotkań. Miało to się więc nazywać: “Czy Różewicz zasługuje na Nobla?”. Wtedy Iza zaproponowała odwrotkę:

– Czy Nobel zasługuje na Różewicza?

Prawdę powiedziawszy, uratowała w ten sposób przedsięwzięcie, bo przecież pytanie o potencjalnie noblowskie zasługi Różewicza byłoby prowincjonalne i pretensjonalne. Tak więc:

Czy Nobel zasługuje na Różewicza?

Nagroda imienia wynalazcy dynamitu to w końcu nie tylko iluś wielkich zasadnie uhonorowanych, ale i kilku największych pominiętych; wystarczy wspomnieć Joyce’a i Prousta. No i corocznie w październiku odbywa się dzień hipokryzji, czyli nagłe zwiększenie zainteresowania jednym pisarzem.

A z Różewiczem trzeba całkiem inaczej.

jestem poszukiwaczem poezji
od roku 1938

Powinniśmy zatem obchodzić również 73. rocznicę poszukiwania poezji… Okazuje się przy okazji, że Różewicz jest także idealistą: skoro poszukuje się poezji mimo napisania setek wierszy. Ilu tak bardzo wierzyło i wierzy w poezję?

Zarazem ten Różewicz platonik nurza się w odmętach różnych przejawów kultury masowej czy cywilizacji współczesnej. Tak namiętnym krytykiem był jeszcze chyba tylko Lem, ale Różewicz własny wiersz poddaje takiej bagiennej próbie, o współczesności mówi przecież jak najbardziej własną dykcją poetycką.

O AUTORZE

Adam Poprawa

(ur. 1959) – filolog, krytyk literacki i muzyczny, edytor, pisarz. Wydał m.in. monografię Kultura i egzystencja w poezji Jarosława Marka Rymkiewicza (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999), zbiór szkiców Formy i afirmacje (Universitas, Kraków 2003), tomy prozatorskie Walce wolne, walce szybkie (WBPiCAK, Poznań 2009), Kobyłka apokalipsy (WBPiCAK, Poznań 2014), zbiór Szykista. Felietony po kulturze (WBPiCAK, Poznań 2020). Przetłumaczył Epifanie Jamesa Joyce’a (Biuro Literackie, Stronie Śląskie 2016). Przygotował poprawioną (odcenzurowaną i uzupełnioną) edycję Pamiętnika z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego (PIW, Warszawa 2014). Opracował poszerzone wydanie Języka poetyckiego Mirona Białoszewskiego (Ossolineum, Wrocław 2016) oraz tom Odbiorca ubezwłasnowolniony. Teksty o kulturze masowej i popularnej Stanisława Barańczaka (Ossolineum, Wrocław 2017). Jest felietonistą „Nowych Książek”.