debaty / KSIĄŻKI I AUTORZY

73. rocznica

Adam Poprawa

Głos Adama Poprawy w debacie "Czy Nobel zasłużył na Różewicza?".

strona debaty

Czy Nobel zasłużył na Różewicza?

Artur Burszta opowiadał w maju ubiegłego roku o planach różewiczowskich na ten rok, to znaczy o pomysłach kulturalnego poświętowania jubileuszu poety. Wspomniał o roboczym tytule któregoś ze spotkań. Miało to się więc nazywać: “Czy Różewicz zasługuje na Nobla?”. Wtedy Iza zaproponowała odwrotkę:

– Czy Nobel zasługuje na Różewicza?

Prawdę powiedziawszy, uratowała w ten sposób przedsięwzięcie, bo przecież pytanie o potencjalnie noblowskie zasługi Różewicza byłoby prowincjonalne i pretensjonalne. Tak więc:

Czy Nobel zasługuje na Różewicza?

Nagroda imienia wynalazcy dynamitu to w końcu nie tylko iluś wielkich zasadnie uhonorowanych, ale i kilku największych pominiętych; wystarczy wspomnieć Joyce’a i Prousta. No i corocznie w październiku odbywa się dzień hipokryzji, czyli nagłe zwiększenie zainteresowania jednym pisarzem.

A z Różewiczem trzeba całkiem inaczej.

jestem poszukiwaczem poezji
od roku 1938

Powinniśmy zatem obchodzić również 73. rocznicę poszukiwania poezji… Okazuje się przy okazji, że Różewicz jest także idealistą: skoro poszukuje się poezji mimo napisania setek wierszy. Ilu tak bardzo wierzyło i wierzy w poezję?

Zarazem ten Różewicz platonik nurza się w odmętach różnych przejawów kultury masowej czy cywilizacji współczesnej. Tak namiętnym krytykiem był jeszcze chyba tylko Lem, ale Różewicz własny wiersz poddaje takiej bagiennej próbie, o współczesności mówi przecież jak najbardziej własną dykcją poetycką.